Politica de confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal este unul dintre drepturile protejate la nivel european, iar fiecare dintre noi trebuie să fim corect informați despre cum, în ce modalitate și pe ce durată de timp sunt prelucrate datele noastre cu caracter personal.

Pentru a putea utiliza serviciile noastre, va trebui să ne furnizați o serie de informații cu privire la dumneavoastră, astfel încât noi să vă putem crea contul de utilizator pe Platformă, iar dumneavoastră să puteți avea acces la conținutul digital publicat.

Suntem operatori de date cu caracter personal și, astfel, ne angajăm să vă respectăm toate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în legislația națională și europeană, în special în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”).

Prin prezentul document vă informăm cu privire la modalitățile în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ce tipuri de date prelucrăm, în baza căror temeiuri și pe ce durate de timp. De asemenea, există situații în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar în baza consimțământului acordat expres și informat. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, iar în cazul în care aveți orice întrebare sau nelămurire, vă rugăm să ne contactați prin una dintre modalitățile de contact indicate mai jos.

 1. Definirea anumitor termeni utilizați

Pentru a putea înțelege mai ușor anumiți termeni utilizați în cuprinsul acestui document, aceștia vor avea înțelesul de mai jos:

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. În cazul de față operatorul este reprezentat de societatea noastră, cu datele de identificare din secțiunea nr. 2 – Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și cum ne puteți contacta?;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Platforma” înseamnă website-ul https://www.mastertraining.ro/, astfel cum este administrat de Societate, cu toate funcționalitățile acestuia;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Regulamentul GDPR” înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

„stat terț” înseamnă un stat situat în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

 1. Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și cum ne puteți contacta?

Operatorul este societatea GHEȚU WORK S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 4, Str. SG. Condurache Gheorghe, Nr. 43, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/8022/2015, având codul unic de înregistrare 34720952, număr de telefon 0728.446.422 și e-mail [email protected] (mai departe referindu-ne cu „noi” sau „Societatea”). Ne puteți contacta, oricând, prin e-mail, iar la numărul de telefon de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 18:00.

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Mai jos vă vom prezenta care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în ce scopuri și care este temeiul juridic al prelucrării acestora.

Vă rugăm să aveți în vedere că Platforma utilizează și module de tip cookie care analizează o serie de informații cu privire la dumneavoastră, ce au ca scop asigurarea securității și funcționalității Platformei, precum și îmbunătățirea experienței în utilizarea acesteia. Cookie-urile folosite de noi sunt de două categorii, cookie-uri esențiale, care sunt mereu active și nu pot fi dezactivate, acestea asigurând funcțiile de bază ale Platformei și elementele de securitate, și cookie-uri opționale, care pot fi dezactivate de dumneavoastră, și care sunt utilizate pentru a vă face experiența de utilizare a Platformei mai plăcută. Mai multe informații privind modulele cookie utilizate de noi pe Platformă și modul în care puteți gestiona utilizarea acestora regăsiți în Politica privind cookie-urile.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că nu prelucrăm și nu vă vom solicita să ne comunicați niciun fel de categorii speciale de date cu caracter personal, precum: date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, ori de date cu caracter personal privind condamnări penale sau infracțiuni. În cazul în care, din eroare sau din alt motiv, ne comunicați oricare dintre tipurile de date cu caracter personal enumerate anterior, veți face aceasta exclusiv pe răspunderea dumneavoastră, noi nefiind obligați să prelucrăm și să vă asigurăm respectarea drepturilor cu privire la aceste categorii de date. Într-o astfel de situație, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a șterge orice astfel de date pe care ni le-ați comunicat.

În ceea ce privește datele și informațiile bancare, ori elemente de securitate pentru autorizarea plăților către Platformă (de ex. număr de card bancar, coduri se securitate CVV/CVC, coduri de autentificare, parole utilizate în relația cu instituția financiară emitentă a instrumentului dumneavoastră de plată etc.), vă informăm că noi nu prelucrăm, nu vă solicităm și nu intrăm în posesia acestor tipuri de date. Pentru efectuarea plăților către noi veți introduce aceste date direct în interfața prestatorului de servicii de plată cu care noi colaborăm, chiar dacă aceasta este afișată direct pe Platformă, aceste date neajungând în posesia noastră, în acest caz prestatorul de servicii de plată prelucrând datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu propria sa politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. Vă rugăm să fiți mereu diligent atunci când efectuați operațiuni de plată prin internet, inclusiv către Platforma noastră, pentru a evita să fiți victima unei înșelăciuni.

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm de la utilizatorii Platformei

Tipul de date

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail și alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

Aceste date sunt colectate prin formularul de contact de pe Platformă și ne sunt necesare pentru a vă putea oferi răspunsuri la întrebările adresate, prin e-mail sau prin telefon. De asemenea, aceste date vă pot fi solicitate și în cazul în care ne contactați direct telefonic sau prin e-mail pentru a solicita informații. La aceste date pot avea acces și colaboratorii noștri, în cazul în care întrebările adresate îi vizează pe aceștia sau cursurile acestora. Aceste date vor putea fi folosite și în scopul întocmirii unor evidențe cu privire la întrebările și sugestiile adresate, pentru a ne putea îmbunătăți serviciile.

Interesul legitim de a vă răspunde la întrebările adresate prin intermediul formularului de contact, telefonic sau prin e-mail și de a avea o evidență cu privire la întrebările adresate de persoanele interesate.

Nume, prenume, adresă de domiciliu sau de reședință, adresă de e-mail, număr de telefon, cod poștal și alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

Aceste date sunt colectate la crearea contului de utilizator pe Platformă pentru: încheierea și executarea contractului încheiat cu noi; deschiderea și administrarea contului de utilizator și transmiterea de comunicări privind relația contractuală și Platforma.

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi, astfel încât noi să vă putem crea contul de utilizator prin care veți avea acces la conținutul digital și, de asemenea, pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră cu privire la relația contractuală.

Întocmirea facturilor și a altor documente și registre fiscale, precum și îndeplinirea altor obligații legale care ne revin.

Prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor legale pe care le avem, inclusiv cele prevăzute în legislația fiscală.

Soluționarea disputelor care ar putea apărea pe durata contractului sau după încetarea acestuia.

Prelucrarea se face din interesul legitim al nostru de a ne proteja drepturile și interesele legitime în cazul unei dispute.

Întocmirea de statistici interne privind utilizarea Platformei, pentru a putea evalua interesul dumneavoastră cu privire la tipul de conținut digital preferat și numărul de utilizatori care se înscrie la un curs.

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate și din interesul legitim al nostru privind întocmirea de statistici interne pentru a ne asigura că vă oferim conținut digital de calitate care prezintă interes pentru dumneavoastră.

Vocea, numele, prenumele sau pseudonimul afișat și alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

Aceste date sunt colectate în cadrul webinarelor live organizate pe Platformă, în cazul în care adresați o întrebare pe chat instructorului sau doriți să luați cuvântul. Întrucât toate webinarele live organizate pe Platformă sunt înregistrate audio-video și păstrate pe Platformă pentru accesul ulterior la acestea, și datele dumneavoastră cu caracter personal, precum vocea, în cazul în care luați cuvântul, ori numele afișat sau pseudonimul utilizat în cadrul webinarului live, în cazul în care acesta apare pe înregistrarea video, vor fi înregistrate și publicate pe Platformă. Ulterior publicării webinarului pe Platformă, aceste date cu caracter personal vor putea fi accesate de oricare utilizator al Platformei înscris la cursul respectiv, care va dori să urmărească respectivul webinar. De asemenea, în cazul în care webinarul este organizat de un colaborator al nostru, la aceste date va avea acces și colaboratorul.

Trebuie să aveți în vedere că aceste date ale dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi afișate în cadrul înregistrării webinarului doar dacă veți adresa o întrebare sau veți lua cuvântul. Este posibil ca instructorul să vi se adreseze direct, utilizând numele sau pseudonimul pentru a vă răspunde la întrebarea adresată. De asemenea, în cazul în care alegeți să luați cuvântul în cadrul webinarului, vocea dumneavoastră va rămâne înregistrată.

Prelucrarea se face pentru executarea contractului dintre dumneavoastră și noi. Conform Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei, în cadrul cursurilor se pot organiza webinare live, unde puteți adresa întrebări. De asemenea, în contractul dintre noi este stabilit faptul că puteți reaccesa webinarele din cadrul unui curs.

De asemenea, prelucrarea se face și din interesul legitim al nostru, reprezentat de accesibilitatea la conținutul digital furnizat de noi a tuturor utilizatorilor Platformei care s-au înscris la un curs. Webinarele live sunt organizate de noi sau de colaboratorii noștri, iar în cadrul acestora furnizăm conținut digital și informații relevante pentru înțelegerea lecțiilor publicate pe Platformă. Astfel, este în interesul legitim al nostru să menținem aceste webinare publicate pe Platformă, astfel încât utilizatorii care se înscriu ulterior la cursul respectiv, să poată avea acces la tot conținutul digital al acestuia, inclusiv la webinarele live anterioare, pentru a înțelege materialele publicate.

Nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Aceste date sunt prelucrate pentru a vă putea transmite comunicări periodice privind produsele și serviciile noastre, prin e-mail sau sms.

Prelucrarea se va face în acest scop doar în baza consimțământului dumneavoastră.

Nume, prenume, pseudonim și alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin participarea la cursurile oferite de colaboratorii Platformei.

Aceste date vor fi prelucrate de noi și de colaboratorii noștri pentru ca dumneavoastră să aveți acces la cursurile furnizate de colaboratorii noștri.

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat între dumneavoastră și noi, astfel încât, după crearea contului de utilizator pe Platformă, să vă puteți înscrie la cursurile oferite de colaboratorii noștri.

Aceste date vor putea fi prelucrate de noi și de colaboratorii noștri pentru întocmirea de statistici interne și ținerea evidențelor participanților la un curs.

Vom prelucra aceste date cu caracter personal și din interesul nostru legitim și al colaboratorilor noștri de a avea evidențe actualizate cu participanții la cursurile disponibile pe Platformă.

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm de la personalul colaboratorilor noștri

Nume, prenume, CNP, adresă de domiciliu, serie și număr al documentului de identitate, documentul de identitate, adresă de e-mail, număr de telefon, document de reprezentare și alte date cu caracter personal furnizate de reprezentantul colaboratorului.

Aceste date vor fi prelucrate pentru încheierea și executarea contractului de colaborare, crearea și administrarea contului de utilizator al colaboratorului și transmiterea de comunicări periodice privind stadiul contractual și contul de utilizator.

Prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea contractului de colaborare.

Soluționarea disputelor care ar putea apărea pe durata contractului sau după încetarea acestuia.

Prelucrarea se face din interesul legitim al nostru de a ne proteja drepturile și interesele legitime în cazul unei dispute.

Întocmirea de statistici interne privind performanța colaboratorului în furnizarea de conținut digital.

Prelucrarea se face din interesul legitim al nostru reprezentat de ținerea unor evidențe privind performanța personalului colaboratorului în furnizarea de conținut digital.

Întocmirea facturilor și a altor documente și registre fiscale, precum și îndeplinirea altor obligații legale care ne revin.

Prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor legale pe care le avem, inclusiv cele prevăzute în legislația fiscală.

Nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, serie și număr al documentului de identitate, documentul de identitate, număr de telefon, adresă de e-mail, documente și informațiile privind studiile și istoricul profesional și alte date cu caracter personal furnizate de personalul colaboratorului care va avea acces la contul de utilizator al acestuia și va furniza conținut digital pe Platformă.

Verificarea pregătirii și calificării profesionale a personalului colaboratorului care va avea acces la contul de utilizator al acestuia pe Platformă.

Prelucrarea se face din interesul legitim al nostru de a ne asigura că numai persoanele care îndeplinesc standardele noastre furnizează conținut digital pe Platformă.

Autorizarea de către noi a persoanelor care vor avea acces la contul de utilizator al colaboratorului și controlul accesului.

Prelucrarea se face din interesul legitim al nostru pentru a controla accesul persoanelor la contul de utilizator al colaboratorului.

Întocmirea de statistici interne privind performanța colaboratorului în furnizarea conținutului digital pe Platformă.

Prelucrarea se face din interesul legitim al nostru pentru a evalua performanța colaboratorului.

Imaginea și vocea.

Publicarea pe Platformă de imagini și videoclipuri cu personalului colaboratorului care va furniza conținut digital.

Prelucrarea se face pentru executarea contractului dintre noi și colaborator, întrucât pe Platformă va exista o pagină descriptivă a cursului oferit de colaborator în care vor fi publicate imagini și videoclipuri cu personalul din cadrul acestuia care furnizează conținut digital.

Imaginea și vocea.

Promovarea Platformei și promovarea cursurilor oferite de colaboratori pe Platformă, prin toate mijloacele de marketing și publicitate existente, printre care, dar fără a se limita la: panouri publicitare expuse pe domeniul public sau privat, reclame pe internet, reclame pe motoare de căutare (precum Google), reclame pe platforme de social media (precum Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, LinkedIn etc.) și alte mijloace de publicitate.

Prelucrarea se face pentru executare contractului dintre noi și colaborator, pentru îndeplinirea acelor obligații ce prevăd publicitatea cursurilor oferite de colaborator.

De asemenea, prelucrarea se face și din interesul legitim al nostru de a promova Platforma, cu toate cursurile și facilitățile acesteia, inclusiv a celor oferite de colaboratori.

Imaginea, vocea, numele și prenumele.

Aceste date sunt prelucrate ca urmare a publicării conținutului digital video și a susținerii webinarelor pe Platformă. Webinarele pe care personalul colaboratorilor le susțin pe Platformă sunt înregistrate audio-video și vor fi ulterior publicate și menținute pe Platformă pe o durată nedeterminată. La aceste webinare înregistrate pot avea acces toți utilizatorii Platformei. De asemenea, conținutul digital audio-video creat de colaborator este publicat pe Platformă, la acesta având acces utilizatorii Platformei.

Prelucrarea se face pentru executarea contractului dintre noi și colaborator, întrucât colaboratorul va furniza conținut digital pentru Platformă, inclusiv sub forma înregistrărilor audio-video și a webinarelor, care vor fi publicate și disponibile pe Platformă pentru utilizatori.

Prelucrarea se face și din interesul nostru legitim de a face posibil accesul tuturor utilizatorilor Platformei la conținutul digital existent pe Platformă.

Vă rugăm să aveți în vedere că refuzul furnizării, ori furnizarea incorectă sau incompletă a datelor cu caracter personal indicate mai sus poate conduce la imposibilitatea creării contului de utilizator pe Platformă, accesării conținutului digital, încheierii contractului de colaborare și utilizării Platformei.

 1. Ale cui vor fi datele cu caracter personal prelucrate (persoanele vizate)?

În cazul în care suntem contactați telefonic, prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact, persoana vizată poate fi orice persoană care ne-a contactat. Însă, dacă aveți vârsta sub 16 ani, vă recomandam ca, în orice modalitate ați alege să luați legătura cu noi, să o faceți printr-un reprezentant legal (părinte sau tutore), ori sub supravegherea și autorizarea directă a acestuia.

În cazul în care deveniți utilizator al Platformei, persoana vizată poate fi: (i) persoana cu vârsta peste 18 ani; (ii) reprezentantul legal (părinte sau tutore) al minorului cu vârsta sub 18 ani care va utiliza Platforma; (iii) minorul cu vârsta sub 18 ani care va avea acces la contul de utilizator creat de reprezentantul său legal (părinte sau tutore). În cazul în care aveți vârsta sub 18 ani, vă rugăm să solicitați acordul sau autorizarea reprezentantului legal al dumneavoastră (părinte sau tutore) pentru a vă crea cont pe Platformă. Pentru minorii cu vârsta sub 18 ani, conturile de utilizatori de pe Platformă vor fi create de către reprezentanții legali (părinți sau tutori) ai acestora. Pentru mai multe detalii privind crearea contului de utilizator, vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei.

În cazul în care ne acordați consimțământul pentru transmiterea comunicărilor periodice privind produsele și serviciile noastre, persoana vizată poate fi orice persoană care și-a dat un astfel de consimțământ. Cu toate acestea, în cazul minorilor cu vârsta sub 16 ani, consimțământul pentru a primi comunicările periodice privind produsele și serviciile noastre va trebui acordat, respectiv autorizat, de reprezentantul legal (părinte sau tutore).

În cazul datelor cu caracter personal ale personalului colaboratorilor noștri, persoana vizată poate fi: (i) reprezentantul/ții colaboratorului; (ii) asociații sau acționarii colaboratorului; (iii) persoanele din conducerea colaboratorului; (iv) angajații colaboratorului; (v) prepușii colaboratorului, chiar și doar în fapt; (vi) alte persoane care, sub controlul direct sau indirect al colaboratorului, execută contractul de colaborare încheiat între noi și colaborator.

 1. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

În principal, la datele dumneavoastră cu caracter personal vom avea acces noi, prin personalul nostru.

Însă, la aceste date mai pot avea acces și alte persoane, după cum urmează: (i) persoane împuternicite de noi pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) furnizori de servicii de tehnologie a informației pe care noi îi contractăm pentru administrarea Platformei; (iii) prestatori de servicii de plată, pentru efectuarea plăților către Platformă; (iv) alți furnizori de servicii pe care noi îi contractăm, astfel încât să vă putem oferi serviciile descrise în Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei; (v) societăți ce oferă servicii de tip poștă sau curierat, în cazul în care sunt necesare comunicări scrise; (vi) parteneri contractuali ai noștri, care ne furnizează diverse servicii necesare în vederea executării contractului sau pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din interes legitim; (vii) contabili și consultanți fiscali, pe care noi îi contractăm pentru asistență fiscală; (viii) avocați și consilieri juridici, pe care noi îi contractăm sau angajăm pentru servicii de asistență juridică; (ix) autorități și instituții publice, atunci când avem obligația să le punem la dispoziție astfel de date; (x) societăți care oferă servicii de găzduire web și cloud; (xi) societăți care oferă programe și servicii de gestiune a documentelor financiar contabile; (xii) furnizori de servicii de arhivare; (xiii) agenții de marketing; (xiv) alte persoane sau alți furnizori de servicii ale căror servicii sau produse ne sunt necesare în vederea furnizării conținutului digital pe Platformă sau pentru alte interese legitime ale noastre; (xv) în cazul cookie-urilor, la datele dumneavoastră cu caracter personal pot avea acces furnizorii acelor cookie-uri, furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare; (xvi) furnizori de servicii IT, cum ar fi furnizorii de servicii de e-mail; (xvii) terți care justifică un interes legitim, compatibil cu scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal prevăzute în prezenta politică; (xviii) terți achizitori, în cazul în care Societatea sau Platforma fac obiectul unei tranzacții. Aceste persoane pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în baza temeiurilor și scopurilor indicate în tabelul de mai sus, în baza altor scopuri și temeiuri conexe și compatibile cu acestea, în baza unui interes legitim al nostru, ori în baza unei obligații legale care ne obligă să permitem un astfel de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că oricare dintre persoanele indicate anterior are acces și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale.

La anumite date ale dumneavoastră cu caracter personal vor avea acces și colaboratorii noștri. Aceștia sunt persoane juridice cu care noi colaborăm pentru a putea furniza conținut digital diversificat pentru diverse materii, la care dumneavoastră vă puteți abona. În cazul în care vă abonați la cursul unuia dintre colaboratorii noștri, atunci acesta va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal indicate in tabelul din secțiunea 3 – Ce date cu caracter personal prelucrăm? pentru care se menționează expres că sunt prelucrate în scopuri legate de colaboratori. Acești colaboratori au obligația contractuală față de noi să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu prezenta politică. Colaboratorii noștri sunt localizați în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European, fiind astfel obligați să respecte prevederile Regulamentului GDPR.

În ceea ce privește transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate, la momentul actual, cu excepția procesatorului de plăți, atât Societatea, cât și celelalte persoane care mai au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt situate în interiorul Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

În ceea ce privește procesatorul de plăți cu care noi colaborăm, acesta are sediul principal în Statele Unite ale Americii, aceasta fiind o țară terță. Însă, conform datelor publicate pe website-ul procesatorului de plăți, datele cu caracter personal din Spațiul Economic European sunt prelucrate de entitatea acestuia stabilită în Irlanda, iar în raport cu entitatea stabilită în Statele Unite ale Americii se aplică clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană, fiind astfel respectate prevederile Regulamentului GDPR.

În cazul în care pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar fi necesar transferul acestora în state terțe, vom lua toate măsurile pentru a ne asigura că aceste transferuri vor respecta în totalitate prevederile Regulamentului GDPR.

 1. Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

În ceea ce privește durata de timp în care vom păstra și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, aceasta diferă în funcție de scopul și temeiul prelucrării.

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pentru executarea contractului cu noi, durata prelucrării va fi pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă ulterioară încetării contractului, echivalentă cu termenele de prescripție aplicabile obligațiilor contractuale, dar cel puțin 3 ani de la data încetării contractului dintre noi. În cazul în care va exista un interes legitim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă mai mare, sau în cazul în care vom urmări protecția unor drepturi ale noastre pe cale judecătorească, atunci perioada anterioară se poate prelungi până la încetarea interesului legitim.

Pentru datele cu caracter personal prelucrate în baza unui interes legitim, durata acestei prelucrări va dura în funcție de durata interesului nostru legitim ce a dus la prelucrarea acestor date.

Pentru datele cu caracter personal prelucrate în baza unor obligații legale, cum ar fi cele ce derivă din legislația fiscală, durata de prelucrare a acestor date cu caracter personal va fi cea prevăzută în legislația care naște obligația de prelucrare.

Pentru datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, prelucrarea acestora se va face până la retragerea consimțământului acordat, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate până în acel moment.

Noi putem lua, oricând, decizia de a înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, indiferent de temeiul prelucrării, cu excepția cazului în care o obligație legală ne obligă să continuăm prelucrarea.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioadele de timp indicate mai sus. În cazul în care stabilim că avem un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă mai mare decât cea indicată mai sus, sau în alte scopuri, putem prelucra aceste date și excedând perioadele de mai sus. Odată ce încetăm prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea vor fi șterse, arhivate, anonimizate sau distruse.

 1. Utilizarea platformelor externe

Pentru a beneficia de toate serviciile oferite pe Platformă, s-ar putea să fie necesară utilizarea unor servicii externe, cum ar fi platforme care facilitează comunicarea la distanță, videoconferințe, cloud, transferul de date etc. Vă rugăm să aveți în vedere că utilizarea unor astfel de platforme o veți face cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a acestora, iar acestea pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și în baza altor temeiuri, conform propriilor politici de prelucrare a datelor cu caracter personal. Vă rugăm să vă informați cu privire la modul în care vă vor fi prelucrate datele cu caracter personal de astfel de platforme, noi nefiind răspunzători în raport cu aceștia.

 1. Deciziile automate

În interacțiunea cu noi, vor exista situații în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite în decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată. Astfel de decizii vor fi luate în următoarele situații: (i) pentru deschiderea contului dumneavoastră de utilizator, după ce ați completat toate datele cu caracter personal solicitate și ați acceptat Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei și prezenta politică; (ii) suspendarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator, în cazul în care nu veți efectua plata serviciilor în conformitate cu prevederile din Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei.

În toate cazurile indicate mai sus, dacă decizia automată vă creează un prejudiciu, aveți dreptul de a obține intervenția umană din partea noastră cu privire la decizia respectivă, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. În oricare dintre aceste cazuri vă rugăm să ne contactați la datele de contact prevăzute mai sus.

 1. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:

 • 9.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal. În caz afirmativ aveți acces la datele respective și la informații precum: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, inclusiv cei din țări terțe; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal ori criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal; (f) dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la dumneavoastră, sursa acestora; (g) existența unui proces decizional automatizat. Aveți dreptul de a obține, inclusiv într-un format electronic utilizat în mod curent, o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării.
 • 9.2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor: în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte, aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea acestora. De asemenea, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • 9.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru a prelucra în continuare datele; (c) vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine; (f) datele cu caracter personal au fost colectate, în baza consimțământului, în legătură cu servicii informaționale oferite copiilor cu vârsta sub 16 ani.
 • 9.4. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile în care: (a) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) nu mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale dumneavoastră.
 • 9.5. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor: Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv.
 • 9.6. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract; (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise direct de la noi la alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • 9.7. Dreptul la opoziție: aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct; în cazul acesta, datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
 • 9.8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice care vă privesc pe dumneavoastră, cu excepția următoarelor cazuri: (a) prelucrarea automatizată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (b) prelucrarea automatizată este autorizată de lege; (c) prelucrarea automatizată are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră. În cazurile în care prelucrăm automatizat datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a obține intervenția umană din partea noastră cu privire la decizia respectivă, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
 • 9.9. Dreptul de a depune plângere: Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu adresa în București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod poștal 010336, e-mail: [email protected], [email protected], telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, website: https://www.dataprotection.ro/. De asemenea, vă puteți adresa instanței de judecată.

Vă puteți exercita oricând drepturile de mai sus. În acest sens, vă rugăm să ne contactați prin una dintre modalitățile de contact prevăzute în prezenta politică. Vom încerca să vă răspundem într-un termen maxim de o lună de la primirea oricărei cereri. În cazul în care complexitatea cererii dumneavoastră o impune, ori numărul de cereri primite este foarte mare, termenul de răspuns poate fi prelungit cu încă două luni, caz în care vă vom informa cu privire la o astfel de prelungire și motivele care au cauzat-o.

 1. Modificarea prezentei politici

Este posibil ca această politică să sufere, în timp, modificări sau actualizări. În astfel de situații, vă vom comunica, din timp, în conformitate cu prevederile Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei, orice modificare adusă.