TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI MASTERTRAINING.RO

VERSIUNE APLICABILĂ DE LA DATA DE 30.05.2024

 

Vă mulțumim că ați ales să utilizați platforma mastertraining.ro (pe care o vom denumi în continuare „Platforma”). Ne propunem ca Platforma să reprezinte un real beneficiu pentru dumneavoastră și, cum ne place să spunem, să reprezinte ingredientul de 10.

Platforma este un instrument de învățare pentru utilizatori, astfel încât aceștia să beneficieze de cursuri de pregătire pentru diverse materii sau aplicat pentru examenele naționale (Evaluare Națională și Bacalaureat).

Platforma este un instrument digital prin intermediul căreia utilizatorii pot accesa conținut digital educativ. Platforma nu reprezintă o instituție de învățământ iar prin intermediul Platformei nu se fac meditații.

Cursurile noastre pot fi disponibile etapizat, temporar sau permanent, iar pe măsură ce adăugăm un nou curs, acesta va fi vizibil pe Platformă.

Cursurile noastre sunt accesibile și sunt publicate sub forma de conținut digital accesibil prin plata unui preț de acces, fie că este un preț unic sau un abonament lunar. Prin înscrierea la un curs și plata prețului de acces la acel curs, fie că este un preț unic sau un abonament, dumneavoastră achiziționați accesul la materialele publicate și care se vor publica în acel curs, pentru o anumită perioadă de timp, astfel cum este aceasta indicată în pagina de descriere a cursului (spre ex. prin plata abonamentului lunar, în fiecare lună, dobândiți accesul pentru o lună de zile la conținutul digital din cursul achiziționat).

Anumite cursuri pot permite accesul utilizatorilor la întâlniri virtuale cu profesorii. Vă rugăm să aveți în vedere că, prin plata prețului de acces la curs, fie unic, fie sub forma de abonament, nu dobândiți dreptul de a solicita profesorului să susțină un anumit număr de întâlniri virtuale. Întâlnirile virtuale sunt stabilite de profesori în funcție de disponibilitatea acestora, iar noi nu suntem obligați să asigurăm un anumit număr de întâlniri virtuale într-un interval calendaristic de o lună. Abonamentul plătit vă conferă accesul pe Platformă la materialele publicate sau care vor fi publicate în cadrul cursului la care v-ați înscris. Întrucât Platforma reprezintă un portal de acces la conținut digital educativ, iar prin intermediul Platformei nu sunt susținute meditații, plata abonamentului vă conferă doar accesul pe Platformă la conținutul digital, astfel cum noi îl publicăm, și nu vă conferă niciun drept asupra noastră de a publica într-un anumit mod conținutul digital sau asupra profesorilor de a susține sau nu întâlniri virtuale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Secțiunea 5.1.5. Întâlnirile virtuale de mai jos.

În ceea ce privește acest document, acesta reprezintă Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei (în continuare „Termenii și Condițiile”), de fapt fiind contractul la distanță încheiat între dumneavoastră, în calitate de utilizator al Platformei, pe de o parte, și noi, pe de altă parte. Înainte de a utiliza sub orice formă Platforma, vă rugăm să citiți în integralitate acest document, precum și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dacă aveți orice întrebări cu privire la acesta, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre modalitățile de contact prevăzute mai jos.

 

 1. Cine suntem?

Platforma este deținută și administrată de societatea GHEȚU WORK S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 4, Str. SG. Condurache Gheorghe, Nr. 43, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/8022/2015, având codul unic de înregistrare 34720952, număr de telefon 0728.446.422 și e-mail ghetu.david@gmail.com (denumit în continuare „noi” sau „Societatea”).

Societatea nu este o instituție de învățământ. Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere că utilizarea Platformei nu reprezintă participarea în cadrul unui curs acreditat. Platforma reprezintă doar un instrument de informare și dezvoltare personală a participanților care aleg să utilizeze Platforma. Societatea nu își asumă răspunderea privind atingerea unui anumit rezultat academic de către utilizatorii Platformei. Platforma reprezintă un website pe care este publicat conținut digital pe care utilizatorii îl pot parcurge pentru dezvoltarea lor personală.

 

 1. Părțile contractului

Prezentul contract, adică prezenții Termeni și Condiții, se încheie între noi, pe de o parte, cu datele de identificare prezentate în secțiunea anterioară, și dumneavoastră, în calitate de titular al contului de utilizator de pe Platformă, cu datele de identificare completate în formularul de creare a contului de utilizator. În continuare, în conținutul prezentului document, în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, ne vom referi fie cu „dumneavoastră”, fie cu „utilizatorul”. În ceea ce ne privește pe noi, ne vom referi fie cu „noi”, fie cu „Societatea”.

Pentru accesarea conținutului de pe Platformă adresat copiilor cu vârsta sub 18 ani, contul de utilizator va fi creat și, implicit, Termenii și Condițiile vor fi acceptați de către reprezentantul legal al copiilor cu vârsta sub 18 ani (părinte sau tutore). Ulterior, accesul copilului cu vârsta sub 18 ani la contul de utilizator va fi permis exclusiv de către reprezentantul legal (părinte sau tutore), sub supravegherea acestuia. Reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani este direct răspunzător de respectarea tuturor prevederilor prezentelor Termeni și Condiții de către copilul său și este obligat să-i aducă la cunoștință toate Regulile de utilizare a Platformei.

 

 1. Încheierea contractului și interpretarea acestuia

Prezentul document reprezintă contractul dintre noi, pe de o parte, și dumneavoastră, pe de altă parte. Contractul se încheie la momentul la care dumneavoastră vă creați contul de utilizator pe Platformă, prin bifarea căsuței de acceptare a Termenilor și Condițiilor. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor dumneavoastră vă angajați contractual să îi respectați și declarați expres că ați citit, ați înțeles și ați acceptat conținutul acestora și înțelegeți și acceptați care vor fi drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu utilizarea Platformei și cu Societatea.

În ceea ce privește interpretarea Termenilor și Condițiilor, acestea reprezintă contractul general aplicabil între noi și dumneavoastră. Clauzele Termenilor și Condițiilor se vor aplica în orice moment al utilizării Platformei, indiferent de cursul pe care îl veți parcurge.

Pentru fiecare curs în parte, vor fi aplicabile condiții contractuale specifice. Acestea vor fi prezentate în pagina de descriere de pe Platformă a cursului respectiv. Aceste condiții contractuale speciale includ, dar fără a se limita la: tipul cursului, cui se adresează, structura și utilizarea acestuia, prețul etc. Prin abonarea sau înscrierea la un curs de pe Platformă, dumneavoastră veți accepta în mod expres condițiile contractuale specifice aplicabile cursului respectiv.

 

 1. Durata contractului

Prezentele Termeni și Condiții sunt încheiate pe durată nedeterminată, fiind în vigoare atâta timp cât veți avea contul de utilizator deschis pe Platformă. Acestea vor înceta concomitent cu închiderea contului dumneavoastră de utilizator, în condițiile prezentate mai jos.

În ceea ce privește accesul la cursurile disponibile pe Platformă, acesta se va realiza, după cum urmează: (i) în cazul Cursurilor cu abonament, atâta timp cât este plătit abonamentul, fiecare plată conferind accesul pentru o lună la Cursul cu abonament respectiv, această perioadă neputând fi fracționată pe zile sau săptămâni; (ii) în cazul Cursurilor cu plată unică, după efectuarea plății unice, veți avea acces la conținutul digital din cadrul acestuia, în condițiile prevăzute în prezentul document și în pagina de descriere a Cursului cu plată unică.

 

 1. Descrierea Platformei și a cursurilor

Platforma vă oferă acces la conținut digital privind diverse cursuri de pregătire în diferite domenii și materii, ori pentru pregătirea specifică și aplicată pentru examenele naționale ori examene de admitere.

Platforma reprezintă un website prin care dumneavoastră veți avea acces la conținut digital care nu este livrat pe un suport material, este accesibil doar prin intermediul contului de utilizator, în baza unui preț unic sau a unui abonament lunar reînnoibil automat, conținut digital care este existent pe Platformă la data creării contului sau care se va publica în viitor.

Platforma și Societatea nu reprezintă o instituție de învățământ. Cursurile publicate pe Platformă sunt create și susținute de persoane independente, care nu dețin neapărat pregătire de specialitate ori acreditare ca profesori în domeniul predat în curs ori pregătire pedagogică, iar parcurgerea cursurilor publicate pe Platformă nu reprezintă completarea unui ciclu de învățământ recunoscut ori absolvirea unei instituții sau curs acreditat și se face exclusiv la libera alegere a dumneavoastră. Cursurile disponibile pe Platformă au un rol educativ și facultativ la care persoanele interesate se pot înscrie pentru a-și îmbunătăți cunoștințele ori pentru a se pregăti, punctual, în unul dintre subiectele tratate de cursul respectiv.

Platforma vă oferă acces la conținut digital sub forma: 1. Cursuri pentru diverse materii, cu acces pe baza de abonament lunar (în continuare referindu-ne la acestea cu termenul „Curs cu abonament”). Aceste Cursuri cu abonament sunt supuse prezentelor Termeni și Condiții, iar condițiile speciale de acces și utilizare a acestor Cursuri cu abonament sunt detaliate în Secțiunea 5.1. Cursurile cu abonament de mai jos; 2. Cursuri pentru diverse materii, cu acces pe baza pe baza unei plăți unice (în continuare referindu-ne la acestea cu termenul „Curs cu plată unică”). Aceste Cursuri cu plată unică sunt supuse prezentelor Termeni și Condiții, iar condițiile speciale de acces și utilizare a acestor Cursuri cu plată unică sunt detaliate în Secțiunea 5.2. Cursurile cu plată unică de mai jos.

 • Cursurile cu abonament

Prin intermediul Platformei vă puteți înscrie la Cursurile cu abonament.

Cursurile cu abonament sunt accesibile prin plata unui abonament lunar. Prin plata abonamentului lunar, dumneavoastră dobândiți accesul la conținutul digital deja publicat sau care va fi publicat de către noi în cadrul acelui Curs cu abonament, în condițiile de mai jos.

Cursurile cu abonament nu reprezintă meditații sau pregătire individuală. Cursurile cu abonament sunt formate din conținut digital educativ, pentru care dumneavoastră plătiți un acces lunar.

În anumite Cursuri cu abonament veți avea posibilitatea de a participa la întâlniri virtuale cu instructorul / profesorul titular al acelui Curs cu abonament, întâlniri virtuale prin care pot fi detaliate noțiunile publicate în cadrul Cursului cu abonament. Întâlnirile virtuale reprezintă tot conținut digital. Pentru mai multe detalii și condițiile de desfășurare a întâlnirilor virtuale, vă rugăm să citiți Secțiunea 5.1.5. Întâlnirile virtuale de mai jos.

 • Publicarea Cursurilor cu abonament și descrierea acestora

Cursurile cu abonament la care vă veți putea înscrie vor fi disponibile și evidențiate individual pe Platformă.

Prin accesarea unui Curs cu abonament, veți fi direcționat către pagina de descriere a acestuia, unde vă sunt prezentate specificațiile acestuia, precum: materia predată, descriere, durată, număr module, prețul abonamentului, instructor etc. Înscrierea la Cursul cu abonament respectiv presupune acceptarea din partea dumneavoastră a tuturor condițiilor prezentate în pagina de descriere a Cursului cu abonament.

 • Disponibilitatea Cursurilor cu abonament

Cursurile cu abonament publicate pot fi disponibile permanent sau temporar. De asemenea, conținutul digital publicat în cadrul unui Curs cu abonament poate fi disponibil permanent sau temporar.

Un Curs cu abonament poate fi retras de pe Platformă. În cazul în care luăm o astfel de decizie și sunteți înscris la Cursul cu abonament respectiv, veți fi informat atât prin unul dintre mijloacele de comunicare cu noi, cât și pe pagina Cursului cu abonament de pe Platformă. Vă vom anunța despre o astfel de retragere a Cursului cu abonament cu cel puțin o lună înainte de data retragerii, astfel încât să puteți beneficia de accesul oferit de abonamentul plătit pentru luna în curs până la finele acesteia. În cazul în care va exista o astfel de retragere a Cursului cu abonament, plata abonamentului dumneavoastră nu va mai fi prelungită după expirarea lunii în curs deja plătite.

 • Desfășurarea Cursurilor cu abonament și accesul la Cursurile cu abonament parcurse

Fiecare Curs cu abonament are o organizare și o desfășurare proprie. Cursurile cu abonament sunt împărțite pe module, iar fiecare modul prezintă tematica tratată. De asemenea, în cuprinsul fiecărui modul se va prevedea organizarea acestuia, precum și, dacă va fi cazul, existența unor întâlniri virtuale (prin întâlniri virtuale, în înțelesul prezentului document, se înțeleg prezentări online live ale unor aspecte din tematica planificată a fi publicată în săptămâna respectivă în Cursul cu abonament, prin intermediul unor platforme terțe de prezentări online, care vor fi înregistrate și vor fi publicate sub formă de conținut digital în Cursul cu abonament respectiv, în care participanții interesați au posibilitatea de a adresa întrebări), și programul de desfășurare al acestora. Întâlnirile virtuale deja desfășurate sunt publicate și accesibile sub formă de conținut digital în modulele din cadrul Cursului, iar pentru întâlnirile virtuale ce urmează să aibă loc, veți regăsi link-ul de acces pentru fiecare viitoare întâlnire virtuală în contul dumneavoastră de utilizator.

Accesul la Cursul cu abonament va avea loc în baza abonamentului lunar, conform prevederilor de mai jos, pe perioada de timp cât abonamentul pentru accesul la cursul respectiv este plătit. Cât timp abonamentul dumneavoastră este activ, din contul de utilizator veți putea accesa oricând cursurile deja parcurse, precum și revedea înregistrările întâlnirilor virtuale la care ați participat.

În cazul în care abonamentul nu mai este plătit, accesul la Cursul cu abonament respectiv se suspendă, nemaiputând fi accesate nici materialele parcurse sau înregistrările întâlnirilor virtuale.

Cursurile cu abonament (și, implicit, conținutul digital publicat în acestea) nu pot fi descărcate și stocate pe dispozitivele dumneavoastră de pe care accesați Platforma. Cursurile cu abonament sunt accesibile exclusiv online prin intermediul contului de utilizator de pe Platformă.

Unele Cursuri cu abonament publicate pe Platformă pot beneficia de o perioadă de acces gratuit. Aceste Cursuri cu abonament vor fi semnalate în mod corespunzător prin indicarea faptului că beneficiați de acces gratuit pentru o anumită perioadă. Doar în cazul în care este indicat în mod expres că un anumit Curs cu abonament beneficiază de o perioadă de acces gratuit veți putea beneficia de acea perioadă. În cazul în care nu este stipulată în mod expres posibilitatea de a accesa gratuit Cursul cu abonament, pentru a putea avea acces la acesta, va trebui să plătiți accesul încă de la data înscrierii pentru a putea accesa acel Curs cu abonament.

 • Conținutul Cursurilor cu abonament

Fiecare Curs cu abonament conține materialele publicate în cadrul acestuia de la începutul Cursului cu abonament și până în prezent. Odată înscris la Cursul cu abonament, veți avea acces la conținutul digital disponibil în cadrul acelui Curs cu abonament, precum și la conținutul digital care va fi publicat după data înscrierii dumneavoastră. Astfel, accesul dumneavoastră va fi posibil la conținutul cursului atâta timp cât veți plăti abonamentul lunar.

Prin înscrierea la un Curs cu abonament, dumneavoastră dobândiți accesul la conținutul digital din acel curs. Publicarea conținutului digital nu este garantată și rămâne la libera noastră discreție cantitatea și calitatea conținutului digital pe care îl publicăm în cadrul Cursurilor cu abonament. Prin urmare, accesul la Cursurile cu abonament nu vă conferă un drept asupra noastră prin care noi să publicam sau nu noi conținut digital, de a diversifica, de a menține ori de a modifica conținutul digital existent. Înscrierea la Cursurile cu abonament vă oferă accesul la conținutul digital existent din cadrul Cursului cu abonament astfel cum este el publicat pe Platformă sau astfel cum noi vom decide să îl publicăm, să îl modificăm sau să îl ștergem.

 • Întâlnirile virtuale

În funcție de Cursul cu abonament la care v-ați înscris, va exista posibilitatea ca acesta să conțină și întâlniri virtuale cu profesorul / instructorul la care veți putea participa. În cazul în care Cursul cu abonament ales de dumneavoastră conține și întâlniri virtuale cu profesorul / instructorul, această posibilitate va fi prezentată în pagina de descriere a Cursului cu abonament respectiv.

Participarea la întâlnirile virtuale este permisă numai în baza abonamentului activ al dumneavoastră.

 • Descrierea întâlnirilor virtuale

Întâlnirile virtuale se vor desfășura sub forma unor prezentări interactive în care profesorul / instructorul va prezenta tema planificată iar participanții vor putea adresa întrebări. Întâlnirile virtuale vor fi înregistrate și publicate pe Platformă, astfel încât să fie disponibile tuturor utilizatorilor Platformei înscriși sau care se vor înscrie la acel Curs cu abonament.

În cazul în care nu ați putut participa la unul sau mai multe dintre întâlnirile virtuale organizate, sau doriți revizionarea lor, acestea sunt accesibile în pagina fiecărui modul pentru a putea fi (re)vizionate.

Utilizatorii noi vor avea acces la toate întâlnirile virtuale care au avut loc în Cursul cu abonament pentru care au plătit accesul, de la începutul Cursului cu abonament.

În timpul întâlnirilor virtuale veți avea la dispoziție posibilitatea de a adresa întrebări și de a dialoga cu profesorul / instructorul fie prin chatul aplicației, fie solicitând luarea cuvântului pentru a vorbi direct. Ca urmare a înregistrării întâlnirilor virtuale, vocea dumneavoastră va fi, de asemenea, înregistrată în momentul în care luați cuvântul.

 • Numărul, frecvența și programul întâlnirilor virtuale

În pagina de descriere a Cursului cu abonament vor fi indicate numărul, frecvența și programul întâlnirilor virtuale cu profesorul / instructorul în cadrul Cursului cu abonament.

 • Anularea / reprogramarea întâlnirilor virtuale

Întâlnirile virtuale se vor desfășura numai conform programului din pagina de descriere a Cursului cu abonament și nu pot fi anulate și / sau reprogramate la solicitarea dumneavoastră.

Anularea și / sau reprogramarea întâlnirilor virtuale poate fi decisa doar de noi, în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții.

 • Participarea dumneavoastră în cadrul întâlnirilor virtuale

Plata abonamentului de acces la un Curs cu abonament vă conferă dreptul de a participa la întâlnirile virtuale organizate în cadrul respectivului Curs cu abonament.

Întrucât abonamentul este plătit pentru a avea acces la Cursul cu abonament, nu aveți dreptul la restituirea integrală sau parțială a abonamentului plătit în cazul în care nu participați, indiferent de motiv, la una sau multe dintre întâlnirile virtuale organizate în cadrul Cursului cu abonament la care v-ați înscris.

 • Organizarea întâlnirilor virtuale și prezența minimă obligatorie

Întâlnirile virtuale se vor desfășura conform programului publicat în pagina de descriere a fiecărui Curs cu abonament în parte.

Pentru fiecare întâlnire virtuală în parte va fi publicat linkul de acces în contul dumneavoastră de utilizator, în pagina Cursului cu abonament la care v-ați înscris.

În cazul în care la o întâlnire virtuală niciun utilizator nu accesează link-ul întâlnirii virtuale și nu este prezent în cel mult 15 minute de la începutul întâlnirii virtuale, întâlnirea virtuală respectivă va înceta, nu va mai fi susținută, nu va mai fi înregistrată și nu se va publica pe Platformă.

 • Cauze justificate de anulare a întâlnirilor virtuale

!Important! Vă rugăm să aveți în vedere că întâlnirile virtuale se vor desfășura conform numărului și frecvenței acestora indicate în pagina de descriere a Cursului cu abonament, cu următoarele excepții:

 1. În zilele libere legale (sărbători legale) nu vor fi organizate întâlniri virtuale. Astfel, în cazul în care o întâlnire virtuală ar urma să aibă loc într-o zi ce este zi liberă legală (sărbătoare legală), conform legislației din România, acea întâlnire virtuală nu va avea loc și nu va fi recuperată. Materia ce ar fi făcut obiectul discuției în cadrul acelei întâlniri virtuale va fi discutată și continuată în următoarea întâlnire virtuală ce va avea loc.

Pentru înlăturarea oricărui dubiu, avem în vedere următorul exemplu: Presupunem că v-ați înscris la un Curs cu abonament ce oferă posibilitatea participării în cadrul a 2 (două) întâlniri virtuale pe săptămână, una marțea și una joia. În a 5-a săptămână de la înscrierea dumneavoastră în cadrul Cursului cu abonament, ziua de marți este sărbătoare legală. În acest caz, întâlnirea virtuală din ziua de marți nu va mai avea loc, iar următoarea întâlnire virtuală va fi cea programată pentru joi. Materia care ar fi trebuit discutată în întâlnirea de marți, va fi discutată în întâlnirea de joi.

 1. În cazul în care, din motive justificate, profesorul / instructorul nu poate susține o întâlnire virtuală, respectiva întâlnire nu va mai avea loc, urmând ca materia ce ar fi făcut obiectul discuției în cadrul acelei întâlniri virtuale să fie discutată și continuată în următoarea întâlnire virtuală ce va avea loc. În cazul în care se va ivi o astfel de situație, vă vom notifica de anularea întâlnirii virtuale respective de îndată ce avem cunoștință despre imposibilitatea obiectivă și justificată a profesorului / instructorului de a susține întâlnirea virtuală respectivă.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul nesusținerii unei întâlniri virtuale din cauzele prezentate la literele a) și b) de mai sus, nu veți avea dreptul la restituirea integrală sau parțială a abonamentului plătit pentru luna în care nu a avut loc întâlnirea virtuală. Motivele prezentate la literele a) și b) de mai sus reprezintă fie motive legale, fie motive justificate de nesusținere a uneia sau mai multora întâlniri virtuale. De asemenea, nesusținerea unei întâlniri virtuale din cauzele prezentate la literele a) și b) de mai sus nu va afecta conținutul Cursului cu abonament la care v-ați abonat, întrucât nu vor exista sincope în ceea ce privește predarea materiei acestuia. Materia ce ar fi trebuit discutată în întâlnirea virtuală anulată va fi discutată și continuată la următoarea întâlnire virtuală programată.

În situații excepționale, profesorii / instructorii pot decide recuperarea întâlnirii virtuale anulate. Vă rugăm să aveți în vedere că nu suntem obligați nici noi, nici profesorii / instructorii, să recuperăm întâlnirile virtuale anulate, aceasta fiind o posibilitate lăsată la aprecierea profesorului / instructorului. În cazul în care profesorul / instructorul decide recuperarea unei întâlniri virtuale anulate, vă vom notifica data și ora întâlnirii virtuale de recuperare, atât prin intermediul Platformei, cât și prin mijloacele de comunicare conform prezentelor Termeni și Condiții.

 • Amânarea plății abonamentului în cazul anulării a două sau mai multor întâlniri virtuale consecutive

În cazul în care, fie din motivele listate în Secțiunea 5.1.5.6. la literele a) și b), fie din alte motive justificate sau nejustificate, profesorul / instructorul nu va putea susținute două sau mai multe întâlniri virtuale consecutive, la cererea dumneavoastră formulată în scris și transmisă pe e-mail, vom decala următoarea dată de plată a abonamentului dumneavoastră cu o perioadă de timp proporțională cu perioada de timp în care nu au fost susținute cele două sau mai multe întâlniri virtuale consecutive.

Pentru înlăturarea oricărui dubiu, avem în vedere următoarele exemple (nelimitative):

Exemplul 1: Presupunem că v-ați înscris la un Curs cu abonament ce oferă posibilitatea participării în cadrul a 2 (două) întâlniri virtuale pe săptămână, una marțea și una joia. În a 7-a săptămână de la înscrierea dumneavoastră în cadrul Cursului cu abonament, se întâmplă unul dintre următoarele scenarii (scenariile sunt doar exemplificative și nu limitative): ziua de marți este sărbătoare legală iar în ziua de joi profesorul / instructorul are o problemă personală; sau atât marți, cât și joi, profesorul / instructorul este în imposibilitatea obiectivă de a susține întâlnirile virtuale. Astfel, vor exista 2 (două) sau mai multe întâlniri virtuale consecutive ce nu vor putea fi susținute, acestea fiind aferente unei săptămâni din Cursul cu abonament la care v-ați înscris. În acest caz, ne puteți transmite, în scris, o cerere de amânare a următoarei scadențe de plată a abonamentului dumneavoastră cu o perioadă de timp proporțională cu perioada în care nu au fost susținute cele două întâlniri virtuale consecutive. Astfel, dacă următoarea scadență de plată a abonamentului dumneavoastră ar fi, spre exemplu, pe 17 iunie, iar în luna în curs, în cadrul Cursului dumneavoastră cu abonament au fost anulate 2 (două) întâlniri virtuale consecutive, iar acestea sunt aferente unei săptămâni de curs, atunci următoarea dată de plată a abonamentului dumneavoastră va fi decalată cu 7 zile calendaristice, în loc de 17 iunie va fi 24 iunie.

Exemplul 2: Presupunem că v-ați înscris la un Curs cu abonament ce oferă posibilitatea participării în cadrul a 3 (trei) întâlniri virtuale pe săptămână, una lunea, una miercurea și una vinerea. În a 7-a săptămână de la înscrierea dumneavoastră în cadrul Cursului cu abonament, se întâmplă unul dintre următoarele scenarii (scenariile sunt doar exemplificative și nu limitative): ziua de miercuri este sărbătoare legală, iar în zilele de vineri, și luni (săptămâna următoare), profesorul / instructorul are o problemă personală; sau atât luni, miercuri și vineri, profesorul / instructorul este în imposibilitatea obiectivă de a susține întâlnirile virtuale. Astfel, vor exista 3 (trei) sau mai multe întâlniri virtuale consecutive ce nu vor putea fi susținute, acestea fiind echivalente unei săptămâni din Cursul cu abonament la care v-ați înscris. În acest caz, ne puteți transmite, în scris, o cerere de amânare a următoarei scadențe de plată a abonamentului dumneavoastră cu o perioadă de timp proporțională cu perioada în care nu au fost susținute cele trei întâlniri virtuale consecutive. Astfel, dacă următoarea scadență de plată a abonamentului dumneavoastră ar fi, spre exemplu, pe 17 iunie, iar în luna în curs, în cadrul Cursului dumneavoastră cu abonament au fost anulate 3 (trei) întâlniri virtuale consecutive, iar acestea sunt aferente unei săptămâni de curs, atunci următoarea dată de plată a abonamentului dumneavoastră va fi decalată cu 7 zile calendaristice, în loc de 17 iunie va fi 24 iunie.

Exemplul 3: Presupunem că v-ați înscris la un Curs cu abonament ce oferă posibilitatea participării în cadrul unei întâlniri virtuale pe săptămână, joia. Atât în a 7-a săptămână de la înscrierea dumneavoastră în cadrul Cursului cu abonament, cât și în a 8-a săptămână (pentru a fi minim două întâlniri virtuale consecutive) se întâmplă unul dintre următoarele scenarii (scenariile sunt doar exemplificative și nu limitative): ziua de joi din a 7-a săptămână este sărbătoare legală, iar în ziua de joi din a 8-a săptămână profesorul / instructorul este în imposibilitatea obiectivă de a susține întâlnirea virtuală. Astfel, vor exista 2 (două) sau mai multe întâlniri virtuale consecutive ce nu vor putea fi susținute, acestea fiind echivalente a două săptămâni din Cursul cu abonament la care v-ați înscris. În acest caz, ne puteți transmite, în scris, o cerere de amânare a următoarei scadențe de plată a abonamentului dumneavoastră cu o perioadă de timp proporțională cu perioada în care nu au fost susținute cele două întâlniri virtuale consecutive. Astfel, dacă următoarea scadență de plată a abonamentului dumneavoastră ar fi, spre exemplu, pe 14 iunie, iar în luna în curs, în cadrul Cursului dumneavoastră cu abonament au fost anulate 2 (două) întâlniri virtuale consecutive, iar acestea sunt aferente a două săptămâni de curs, atunci următoarea dată de plată a abonamentului dumneavoastră va fi decalată cu 14 zile calendaristice, în loc de 14 iunie va fi 28 iunie.

 • Reprogramarea întâlnirilor virtuale

În anumite situații, altele decât cele de anulare a întâlnirilor virtuale, este posibil ca, din motive justificate, să fie necesară reprogramarea uneia sau mai multor întâlniri virtuale, consecutive sau nu. În acest caz, vă vom notifica, de îndată ce avem la cunoștință motivele privind reprogramarea unei întâlniri virtuale, prin mijloacele de comunicare conform prezentelor Termeni și Condiții, data și ora la care a fost reprogramată respectiva întâlnire virtuală.

 • Modificarea programului întâlnirilor virtuale

În anumite situații, altele decât cele de anulare a întâlnirilor virtuale sau de reprogramare a uneia sau mai multor întâlniri virtuale, este posibil ca un profesor / instructor să dorească modificarea completă sau parțială și permanentă a programului întâlnirilor virtuale din cadrul Cursului cu abonament.

În acest caz, vă vom notifica cu cel puțin o săptămână înainte de data intrării în vigoare a noului program al întâlnirilor virtuale, prin unul dintre mijloacele de comunicare conform prezentelor Termeni și Condiții, despre modificarea completă sau parțială și permanentă a programului întâlnirilor virtuale din cadrul Cursului cu abonament la care sunteți înscris și noul program al întâlnirilor virtuale. În cazul în care nu sunteți de acord cu noul program al întâlnirilor virtuale, aveți posibilitatea de a vă dezabona de la Cursul cu abonament la care sunteți înscris și de a nu mai prelungi plata abonamentului.

 • Cursurile cu plată unică

Prin intermediul Platformei puteți achiziționa accesul la Cursuri cu plată unică.

Cursurile cu plată unică sunt accesibile prin plata unui preț unic de acces la conținutul digital publicat în cadrul acestora. Prin plata prețului unic de acces, dumneavoastră dobândiți accesul la conținutul digital deja publicat în cadrul acelui curs, în condițiile de mai jos.

Cursurile cu plată unică nu reprezintă meditații sau pregătire individuală. Cursurile cu plată unică sunt formate din conținut digital educativ, pentru care dumneavoastră plătiți accesul pentru o durată de timp determinată sau nedeterminată, astfel cum este precizat în pagina de descriere a Cursului cu plată unică.

 • Publicarea Cursurilor cu plată unică și descrierea acestora

Cursurile cu plată unică la care veți putea plăti accesul vor fi disponibile și evidențiate individual pe Platformă.

Prin accesarea unui Curs cu plată unică pe Platformă, veți fi direcționat către pagina de descriere a acestuia, unde vă sunt prezentate specificațiile acestuia, precum: materia Cursului cu plată unică, descriere, durata de acces, număr module, prețul de acces, profesor / instructor și alte asemenea caracteristici. Plata accesului la un Curs cu plată unică presupune acceptarea din partea dumneavoastră a tuturor condițiilor prezentate în pagina de descriere a acestuia.

 • Disponibilitatea Cursurilor cu plată unică

Cursurile cu plată unică pot fi accesate după efectuarea plății unice de acces. În pagina de prezentare a acestor Cursuri cu plată unică se va specifica faptul că accesul se face prin efectuarea unei plăți unice.

Cursurile cu plată unică pot fi disponibile permanent sau temporar.

Prin plata accesului la un Curs cu plată unică, dobândiți accesul la acesta pe durata de timp specificată în pagina de descriere a Cursului cu plată unică. Durata de acces la Cursul cu plată unică se va calcula de la momentul plății prețului de acces. Ulterior acestei perioade, accesul dumneavoastră la Cursul cu plată unică va înceta.

Prin plata unică pentru accesul la Cursurile cu plată unică nu dobândiți un drept de proprietate asupra acestora. Prin plata unică, dobândiți doar accesul la conținutul digital pe durata de acces indicată în pagina de descriere a Cursului cu plată unică.

 • Accesul la Cursurile cu plată unică

Cursurile cu plată unică vor fi disponibile după efectuarea de către dumneavoastră a plății unice de acces la acestea. După ce ați efectuat plata unică, prin intermediul contului dumneavoastră de utilizator veți avea acces la Cursul cu plată unică pentru care ați plătit accesul, pentru perioada de timp indicată în pagina de descriere a Cursului cu plată unică.

După expirarea perioadei de acces la Cursul cu plată unică, nu veți mai avea acces la conținutul digital din cadrul acestuia.

Fiecare Curs cu plată unică are prețul său de acces, iar plata accesului la un astfel de Curs cu plată unică vă conferă dreptul de acces doar la Cursul cu plată unică pentru care ați plătit, nu și la alte cursuri de pe Platformă.

Cursurile cu plată unică pot fi accesate, vizualizate și parcurse doar din contul de utilizator de pe Platformă. Acestea nu pot fi descărcate pe niciun dispozitiv și este interzisă orice formă de copiere, însușire sau reproducere a Cursurilor cu plată unică, fără acordul nostru prealabil în scris.

Odată plătit accesul la Cursul cu plată unică, nu veți putea cere restituirea sumelor de bani plătite, decât în condițiile prevăzute în prezentul document.

 • Conținutul Cursurilor cu plată unică

Fiecare Curs cu plată unică reprezintă un conținut digital publicat pe Platformă. Odată plătit accesul la un Curs cu plată unică, dobândiți accesul la conținutul digital din cadrul acelui Curs cu plată unică așa cum este el publicat pe Platformă la momentul la care ați plătit accesul, și nu ne puteți cere, ulterior, modificarea, completarea sau adăugarea de conținutul digital în cadrul acelui Curs cu plată unică pentru care ați efectuat deja plata.

 • Profesorii și instructorii

Platforma reprezintă un suport pentru cursuri din diferite domenii ce pot fi oferite de unul sau mai mulți profesori, instructori sau traineri. Aceștia sunt persoane independente, care nu dețin neapărat acreditarea de profesori, putând fi doar persoane care s-au documentat în domeniul tratat de curs și care pregătesc și livrează cursurile pentru dumneavoastră, astfel cum sunt prezentate în pagina descriptivă a fiecărui curs. Veți găsi atât pe Platformă cât și în prezentarea cursului detalii despre profesorul, instructorul, persoana sau trainerul care organizează cursul. Instructorii care oferă conținut digital pe Platformă, pot fi persoane atât din cadrul societății noastre, cât și colaboratori externi ai noștri.

 • Rezultatele obținute în urma parcurgerii cursurilor

Vă rugăm să aveți în vedere că participarea la cursurile publicate pe Platformă nu vă garantează reușita la niciun examen, admitere, concurs ori însușirea cunoștințelor. Procesul de învățare și de asimilare a informațiilor este un proces subiectiv, specific fiecăruia dintre noi în parte, și nimeni din exterior nu poate garanta că asimilarea informațiilor predate se va realiza sau nu. Prin urmare, nu ne asumăm nicio obligație cu privire la rezultatul participării la cursurile publicate pe Platformă și nu garantăm că în urma participării la un curs de pe Platformă vă veți însuși anumite cunoștințe. De asemenea, expresiile de promovare sau materialele promoționale ale Platformei nu reprezintă promisiuni cu privire la posibilele rezultate ce se pot obține în urma parcurgerii cursurilor.

 • Proprietatea intelectuală asupra cursurilor

Tot conținutul digital, toate cursurile, precum și, dar fără a se limita la, toate postările, videoclipurile, articolele, întâlnirile virtuale înregistrate și orice alt conținut digital publicat pe Platformă sunt proprietatea Societății, aceasta având drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora. Toate cele enumerate anterior sunt puse la dispoziția dumneavoastră și aveți doar accesul la acestea, fiind interzisă orice formă de înregistrare, descărcare, copiere, reproducere sau orice altă formă de însușire ori distribuire a acestora, fără acordul prealabil scris al nostru. Este permisă luarea notițelor.

 

 1. Utilizarea Platformei

Platforma va trebui utilizată în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții și orice nerespectare a acestora poate duce la restricționarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator sau la ștergerea acestuia.

 • Deschiderea contului de utilizator

Pentru a vă putea înscrie la un Curs cu abonament sau achiziționa accesul la un Curs cu plată unică, va fi necesar să vă creați un cont de utilizator pe Platformă.

Crearea contului de utilizator se poate face din Platformă.

Pentru deschiderea contului de utilizator și înscrierea la curs, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

 • Să aveți peste 18 ani. În cazul cursurilor adresate copiilor cu vârsta sub 18 ani, înscrierea la curs și crearea contului de utilizator care va fi folosit de copil pentru participarea la cursuri va fi realizată de către reprezentantul legal al copilului (părinte sau tutore). La momentul creării contului de utilizator datele cu caracter personal declarate vor fi cele ale reprezentantului legal (părinte sau tutore) al copilului;
 • Să dețineți un card bancar valabil cu care se va efectua plata accesului la cursul solicitat;
 • Să nu vă fi fost anterior restricționat accesul la Platformă pentru încălcarea Termenilor și Condițiilor, normelor de utilizare a acesteia, regulilor de conduită în timpul întâlnirilor virtuale ori pentru prejudicii aduse Platformei;
 • Să acceptați Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei;
 • Să confirmați că ați citit și sunteți de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Crearea contului de utilizator, înscrierea la un Curs cu abonament și / sau accesul la un Curs cu plată unică, reprezintă procese automate care se realizează în baza parcurgerii pașilor prezentați pe Platformă. Vă asigurăm, în conformitate și cu prevederile din Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, că aveți oricând dreptul de a ne contacta în cazul în care orice proces automat vă creează vreun prejudiciu. Pentru mai multe detalii cu privire la acest aspect vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește crearea contului de utilizator în vederea utilizării Platformei de către copiii cu vârsta sub 18 ani, precum și înscrierea la orice curs pentru copiii cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să aveți în vedere că aceste operațiuni pot fi realizate doar de reprezentantul legal al copilului (părinte sau tutore) și, în niciun caz, contul de utilizator și înscrierea la curs nu poate fi realizată de copilul cu vârsta sub 18 ani. De asemenea, datele cu caracter personal solicitate de noi pentru crearea contului de utilizator și înscrierea la curs vă rugăm să fie doar ale reprezentantului legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care vom identifica conturi de utilizator create sau înscrieri la cursuri de către copii cu vârsta sub 18 ani, ne rezervăm dreptul să ștergem acel cont pe loc, fără nicio notificare prealabilă, fără nicio altă formalitate sau intervenția unei instanțe de judecată.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții și prin completarea formularului de deschidere a contului de utilizator, a datelor de facturare ori a formularului de înscriere la curs, declarați pe propria răspundere că aveți vârsta de 18 ani, ori în cazul în care contul de utilizator va fi utilizat de un copil cu vârsta sub 18 ani, că sunteți reprezentantul legal al acestuia (părinte sau tutore). De asemenea, declarați pe propria răspundere că ați citit și ați înțeles în integralitate prezentele Termeni și Condiții și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Nu ne asumăm răspunderea în situațiile în care contul de utilizator sau înscrierea la un curs nu se realizează în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

 • Utilizarea contului de utilizator și înscrierea la cursuri

După crearea contului dumneavoastră de utilizator, prin intermediul acestuia veți putea participa sau accesa cursul la care ați solicitat înscrierea. Pentru a putea accesa cursul va fi necesar să vă accesați contul de utilizator utilizând adresa de e-mail cu care ați creat contul de utilizator și parola pe care ați stabilit-o la crearea acestuia.

În cazul în care veți dori să vă înscrieți și la alte cursuri, veți putea face acest lucru direct din contul dumneavoastră de utilizator. În cazul în care contul de utilizator este utilizat de un copil vârsta sub 18 ani, înscrierea la un nou curs nu va putea fi efectuată decât de reprezentantul său legal (părinte sau tutore).

Contul de utilizator este nominal și nu poate fi transmis altor persoane. Astfel, este interzisă transmiterea datelor de autentificare în contul de utilizator altor persoane cu excepția titularului contului. Singura excepție admisă este cea a situațiilor în care titularul contului de utilizator este reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani, care, după crearea contului de utilizator pe Platformă, permite accesul copilului său la cursurile la care s-a înscris.

 • Accesul pe Platformă

Pentru Cursurile cu abonament, contul de utilizator și existența unui abonament activ la Cursul cu abonament la care v-ați înscris, vă conferă accesul la conținutul digital disponibil în Cursul cu abonament la care v-ați înscris.

Pentru Cursurile cu plată unică, contul de utilizator și plata prețului unic de acces la Cursul cu plată unică dorit, vă conferă accesul la conținutul digital disponibil în Cursul cu plată unică ales, pe perioada de timp de acces indicată în pagina de descriere a Cursului cu plată unică. Fiecare Curs cu abonament este accesibil în baza unui abonament lunar. Abonamentele de acces sunt lunare, ceea ce înseamnă că atâta timp cât veți plăti prețul lunar veți avea acces la conținutul digital disponibil în Cursul cu abonament la care v-ați înscris.

Cursurile cu plată unică sunt accesibile în baza plății unice de acces la acestea. Plata pentru accesul la un astfel de Curs cu plată unică este unică, ceea ce vă conferă accesul la acesta pe perioada de timp indicată în pagina de descriere a Cursului cu plată unică.

Vă rugăm să aveți în vedere că abonamentul plătit pentru accesul la un Curs cu abonament este plătit exclusiv pentru accesul la conținutul digital al Cursului cu abonament respectiv și nu reprezintă un preț de cumpărare a conținutului digital disponibile în cadrul Cursului cu abonament. Prin urmare, odată cu încetarea plăților, vi se va restricționa accesul la Cursul cu abonament la care v-ați înscris și nu veți mai avea acces la conținutul digital publicat în acesta. În cazul în care doriți să reluați accesul la Cursul cu abonament și, implicit, la conținutul digital disponibil în acesta, va trebui să reluați plata abonamentului lunar.

În ceea ce privește Cursurile cu plată unică, prețul unic plătit pentru accesul la un astfel de Curs cu plată unică este plătit exclusiv pentru accesul la conținutul digital al Cursului cu plată unică respectiv și nu reprezintă un preț de cumpărare a conținutului digital disponibil în cadrul Cursului cu plată unică. În cazul în care contul dumneavoastră de utilizator este închis, din orice motiv, nu veți mai avea acces la Cursurile cu plată unică pentru care ați plătit accesul, iar dacă veți dori să vă creați un nou cont de utilizator pe Platformă și să reluați accesul la Cursurile cu plată unică pentru care ați plăti deja accesul pe contul de utilizator închis, va trebui să plătiți, din nou, prețul de acces la Cursul cu plată unică respectiv.

 • Imposibilitatea accesului la contul de utilizator sau la cursuri

Există posibilitatea ca, din diverse motive, în anumite momente să nu puteți accesa fie cursul la are v-ați înscris, fie Platforma în întregime. Noi nu ne putem asuma funcționalitatea continuă a Platformei, dat fiind faptul că se pot întâmpla foarte multe evenimente care pot afecta disponibilitatea acesteia.

De asemenea, pot exista perioade de întreținere a Platformei sau de actualizare a funcționalităților acesteia, pentru a ne asigura că veți beneficia mereu de cea mai bună experiență de utilizare. Astfel de perioade de întreținere pot duce la indisponibilizarea totală sau parțială a Platformei pentru o perioadă mai mică sau mai mare de timp.

Facem tot posibilul pentru a asigura funcționarea continuă a Platformei, însă nu putem garanta acest lucru. Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a menține Platforma accesibilă aproape tot timpul anului, însă dumneavoastră sunteți de acord că pot exista una sau mai multe zile în cursul unui an în care Platforma nu va fi accesibilă din diverse motive și nu veți emite nicio pretenție în legătură cu aceste situații.

Disponibilitatea Platformei s-ar putea să mai aibă de suferit și în situațiile în care efectuăm operațiuni de mentenanță sau de îmbunătățire a acesteia. Vom face tot posibilul ca aceste operațiuni să se desfășoare fără a vă afecta dumneavoastră accesul la Platformă, însă pot exista situații în care accesul și facilitățile Platformei s-ar putea să fie parțial sau total restricționate de astfel de operațiuni. Astfel de operațiuni pot apărea inopinat, fără a avea posibilitatea să vă contactăm în prealabil în acest sens, ori în cazul în care astfel de operațiuni vor fi planificate și vor necesita o perioadă mai mare de timp, vă vom anunța cu un termen rezonabil înainte despre perioada de timp în care Platforma va fi indisponibilă.

 • Suspendarea accesului la contul de utilizator sau la Cursul cu abonament la care v-ați înscris

În ceea de privește accesul la Cursul cu abonament la care v-ați înscris, acesta poate fi restricționat sau suspendat în cazul în care abonamentul lunar nu este plătit la scadență. Acesta este un proces automat și, în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a contesta sau a ne contacta cu privire la orice situație în care vă simțit prejudiciat de o astfel de decizie automată.

În ceea ce privește contul dumneavoastră de utilizator, accesul dumneavoastră la contul de utilizator va putea fi suspendat din unul sau mai multe dintre următoarele motive:

 • Contul este folosit pentru activități frauduloase;
 • Contul este folosit de o altă persoană decât titularul sau copilul minor al acestuia;
 • Sunt încălcate prevederile prezentelor Termeni și Condiții;
 • Au fost încălcate Regulile de utilizare a Platformei;
 • Descoperim că titularul contului este un copil cu vârsta sub 18 ani care a creat contul singur, fără ca acesta să fie creat de reprezentantul său legal (părinte sau tutore);
 • Descoperim că înscrierea la curs s-a făcut direct de copilul cu vârsta sub 18 ani;
 • Alte motive care cer suspendarea accesului la cont.

În cazul în care accesul la contul dumneavoastră de utilizator este suspendat, la cererea dumneavoastră putem demara o investigație pentru a identifica care sunt motivele ce au determinat suspendarea și, în cazul în care motivele ce au dispus suspendarea nu mai subzistă, accesul la contul dumneavoastră de utilizator poate fi redat.

În cazul în care suspendarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator intervine în timpul unei perioade pentru care ați plătit accesul la un curs, vă vom restitui sumele de bani proporționale cu perioada pentru care nu ați mai beneficiat de accesul la curs.

 • Întreruperea plății abonamentului de pentru Cursurile cu abonament și închiderea contului de utilizator de către dumneavoastră
  • Întreruperea de către dumneavoastră a plății abonamentului pentru Cursurile cu abonament

Veți putea oricând să solicitați anularea unui abonament achiziționat pentru accesul la un Curs cu abonament la care v-ați înscris. Puteți face acest lucru direct din contul dumneavoastră de utilizator. Prin anularea abonamentului acesta nu se va mai prelungi de la data scadenței următoare. Până la acel moment veți avea în continuare acces la Cursul cu abonament.

După dezabonare veți putea oricând să vă reabonați la orice curs doriți, în condițiile existente la acel moment.

 • Întreruperea de către dumneavoastră a accesului la Cursurile cu plată unică

Nu puteți solicita restituirea sumelor de bani plătite pentru accesul la un Curs cu plată unică.

 • Închiderea contului de utilizator de către dumneavoastră

Veți putea oricând să vă închideți contul de utilizator pe Platformă. Acest lucru poate fi făcut prin a ne trimite un e-mail cu această solicitare. Prin închiderea contului dumneavoastră de utilizator veți înceta orice raporturi contractuale cu noi, denunțând și contractul dintre noi, adică acești Termeni și Condiții.

În cazul în care dețineți un abonament activ pentru un Curs cu abonament și solicitați închiderea contului dumneavoastră de utilizator, denunțarea Termenilor și Condițiilor, respectiv închiderea contului dumneavoastră de utilizator, va intra în vigoare la data imediat următoare prevăzută pentru plata abonamentului. Astfel, până la acea data, veți continua să aveți acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Cursul cu abonament la care v-ați înscris.

În cazul în care nu dețineți un abonament activ și solicitați închiderea contului dumneavoastră de utilizator, denunțarea Termenilor și Condițiilor, respectiv închiderea contului de utilizator se va realiza într-un termen de maximum 30 zile de la solicitarea dumneavoastră.

 • Întreruperea plății abonamentului pentru Cursurile cu abonament și închiderea contului dumneavoastră de utilizator de către noi
  • Întreruperea de către noi a plății abonamentului pentru Cursurile cu abonament și a accesului la Cursurile cu abonament

Noi vom putea întrerupe plata unui abonament al dumneavoastră aflat în curs de derulare și, respectiv, întrerupe accesul dumneavoastră la Cursul cu abonament respectiv, în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 1. Cursul cu abonament la care v-ați înscris va fi retras de pe Platformă, în conformitate cu prevederile clauzei 5.1.2 de mai sus;
 2. V-a fost suspendat accesul la contul dumneavoastră de utilizator, motiv pentru care se va întrerupe și abonamentul dumneavoastră pentru Cursul cu abonament la care v-ați înscris;
 3. Contul dumneavoastră de utilizator este inactiv pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 (trei) luni consecutive, deși aveți un abonament activ pentru accesul la un Curs cu abonament, pe care îl plătiți în mod recurent.

În cazul în care sunteți înscris la un Curs cu abonament și plătiți abonamentul de acces, dar aveți contul de utilizator inactiv pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 3 (trei) luni consecutive, noi vom putea înceta plata abonamentului dumneavoastră pentru acel curs cu abonament și înceta accesul dumneavoastră la respectivul Curs cu abonament.

Perioada neîntreruptă de inactivitate de cel puțin 3 (trei) luni se calculează de la data ultimei accesări a contului dumneavoastră de utilizator.

Prin perioadă neîntreruptă de inactivitate de 3 (trei) luni se înțelege neaccesarea (nelogarea) în contul de utilizator pentru o perioadă neîntreruptă de 3 (trei) luni;

 1. Plata abonamentului nu a putut fi procesată de 5 ori consecutiv.

Încetarea accesului dumneavoastră la Cursul cu abonament respectiv se va face imediat după ultima încercare eșuată de a procesa plata. Vă vom notifica prin e-mail decizia de încetare a accesului la Cursul cu abonament respectiv;

 1. Fără o justificare, cu un preaviz egal cu perioada de timp rămasă până la următoarea dată de prelungire a abonamentului.
  • Închiderea contului dumneavoastră de utilizator de către noi

Noi vom putea să vă închidem contul de utilizator în una sau mai multe dintre situațiile următoare:

 1. Contul dumneavoastră de utilizator este folosit în scopuri frauduloase sau ilicite;
 2. Contul de utilizator a fost creat de către un copil cu vârsta sub 18 ani;
 3. Au fost încălcate regulile de participare la cursuri;
 4. Au fost aduse prejudicii Platformei, Societății, afiliaților și colaboratorilor Societății ori celorlalți utilizatori ai Platformei;
 5. Au fost încălcați Termenii și Condițiile sau alte documente contractuale, inclusiv de copiii cu vârsta sub 18 ani care utilizează Platforma cu încuviințarea și sub supravegherea reprezentantului legal (părinte sau tutore) care a creat contul de utilizator;
 6. Fără o justificare, cu un preaviz de cel puțin 30 de zile până la data închiderii efective a contului de utilizator.

Noi vom putea denunța contractul încheiat cu dumneavoastră, ce va avea ca efect închiderea contului dumneavoastră de utilizator, printr-o notificare transmisă prin e-mail, cu un termen de preaviz de cel puțin 30 de zile până la data închiderii efective a contului de utilizator.

În cazul în care aveți un abonament activ în curs, abonamentul nu se va mai prelungi la următoarea dată de scadență.

În cazul în care vă aflați în perioada de acces la un Curs cu plată unică, denunțarea va opera cel mai devreme după încetarea perioadei de acces la Cursul cu plată unică la care ați plătit accesul;

 1. În cazul în care contul dumneavoastră de utilizator este inactiv pentru o perioadă neîntreruptă de un an de zile.

În cazul în care contul dumneavoastră de utilizator este inactiv, mai exact, nu dețineți niciun abonament activ pentru un Curs cu abonament sau, v-a expirat perioada de acces la un Curs cu plată unică și nu ați mai achiziționat accesul la alt Curs cu plată unică, pentru o perioadă neîntreruptă de un an de zile, de la data împlinirii termenului de un an de zile, noi vă vom șterge contul de utilizator inactiv de pe Platformă.

Perioada neîntreruptă de un an de zile se calculează de la ultima zi în care contul dumneavoastră de utilizator a fost activ, mai exact ultima zi la care ați avut acces la un Curs cu abonament sau un Curs cu plată unică;

 1. Alte motive care justifică închiderea contului dumneavoastră de utilizator.

Pentru motivele prevăzute la literele a)-e), închiderea contului dumneavoastră de utilizator și, implicit, încetarea prin reziliere a contractului dintre noi, poate fi declarată de noi de îndată, fără nicio notificare sau altă procedură prealabilă și fără intervenția niciunei instanțe de judecată.

Pentru motivul prevăzut la litera h), închiderea contului dumneavoastră de utilizator se va face în termen de 30 de zile de la data la care a apărut motivul care justifică închiderea contului dumneavoastră de utilizator.

 

 1. Prețuri, facturare și plată
  • Informații despre prețul cursurilor
   • Prețul Cursurilor cu abonament

Cursurile cu abonament sunt accesibile în baza plății unui abonament lunar. Fiecare Curs cu abonament este accesibil în baza unui abonament propriu, ceea ce înseamnă că plata unui abonament pentru un Curs cu abonament vă oferă accesul doar la acel Curs cu abonament. Pentru a accesa alt Curs cu abonament, va fi necesar să plătiți un alt abonament. Plata abonamentului pentru accesul la un Curs cu abonament nu vă conferă accesul la alte cursuri disponibile pe Platformă, pentru acestea fiind necesar să plătiți prețul de acces al acestora.

Prețurile abonamentelor pentru Cursurile cu abonament pot diferi și sunt afișate în pagina fiecărui Curs cu abonament.

Prețurile practicate în cazul Cursurilor cu abonament sunt sub formă de abonament lunar ce vă permite accesul la conținutul digital publicat în cadrul acelui Curs cu abonament, precum și, după caz, la întâlnirile virtuale. Pe pagina fiecărui Curs cu abonament în parte va fi afișat prețul abonamentului lunar, care vă permite accesul pentru o lună de zile la conținutul Cursului cu abonament.

Abonamentele pentru accesul la Cursurile cu abonament sunt cu plată recurentă, reînnoindu-se automat în fiecare lună, contul dumneavoastră bancar fiind debitat automat la data scadenței plății.

În cazul în care va fi expres semnalat în pagina de descriere a Cursului cu abonament, veți putea plăti abonamentul de acces la acel Curs cu abonament în avans, pentru toată perioada de desfășurare a Cursului cu abonament. În acest caz, veți plăti o singură dată, integral, în avans, prețul de acces pentru întreaga perioadă de desfășurare a Cursului cu abonament.

Prețurile afișate sunt prețurile de acces la Cursul cu abonament la care doriți să vă înscrieți și nu reprezintă prețul de cumpărare a Cursului cu abonament. Astfel, prin plata prețului veți dobândi acces la conținutul digital al Cursului cu abonament respectiv, precum și, după caz, la întâlnirile virtuale organizate în cadrul Cursului cu abonament respectiv.

 • Prețul Cursurilor cu plată unică

Cursurile cu plată unică sunt accesibile în baza plății prețului unic de acces la acestea. Fiecare Curs cu plată unică este individual, iar accesul pentru fiecare Curs cu plată unică se plătește individual. Plata accesului la un Curs cu plată unică vă conferă accesul doar la acel Curs cu plată unică pentru care ați plătit. Pentru a putea accesa alte Cursuri cu plată unică, sau Cursuri cu abonament, va trebui să plătiți, pentru fiecare în parte, prețul de acces la acesta indicat în pagina de descriere.

Prețurile de acces la Cursurile cu plată unică pot diferi de la un Curs cu plată unică la altul, fiind afișate în pagina de descriere a fiecărui Curs cu plată unică.

Prețul de acces la un Curs cu plată unică se plătește o singură dată și vă conferă accesul la acel Curs cu plată unică pentru o perioada de timp indicată în pagina de descriere a Cursului cu plată unică.

Prețurile afișate pentru fiecare Curs cu plată unică reprezintă doar prețul de acces la conținutul digital aferent acelui Curs cu plată unică, în condițiile din prezentul document, și nu reprezintă un preț de cumpărare a Cursului cu plată unică. Astfel, după efectuarea plății de acces la Cursul cu plată unică, veți dobândi acces la tot conținutul digital din cadrul acelui Curs cu plată unică, conținut digital care poate fi accesat doar prin intermediul contului de utilizator.

 • Plata prețului și modalitățile de plată
  • Pentru Cursurile cu abonament

Pentru Cursurile cu abonament, prețurile sunt stipulate pentru o lună de zile de acces la Cursul cu abonament pe care l-ați ales. Plata prețului este recurentă, adică se va face automat în fiecare lună de acces la Cursul cu abonament la care v-ați înscris, contul dumneavoastră bancar fiind debitat automat la data scadenței plății.

În cazul în care va fi expres semnalat în pagina de descriere a Cursului cu abonament, veți putea plăti integral, în avans, accesul la acel Curs cu abonament pentru toată durata de desfășurare a Cursului cu abonament. În acest caz, la terminarea Cursului cu abonament, accesul dumneavoastră la acel Curs cu abonament va înceta.

Pe Platformă veți regăsi trei categorii de Cursuri cu abonament: (i) Cursuri cu abonament pentru care beneficiați de o perioadă de 14 zile de acces gratuit, astfel cum este expres indicat în pagina de descriere a Cursului cu abonament; (ii) Cursuri cu abonament pentru care beneficiați de o anumită reducere în prima lună de abonament; (iii) Cursuri cu abonament pentru care nu beneficiați de o perioadă de gratuitate sau de reduceri.

Cursurile cu abonament pentru care beneficiați de acces gratuit pentru o anumită perioadă sau de o reducere, vor fi semnalate în mod corespunzător în pagina de descriere a Cursului cu abonament respectiv. În cazul în care în pagina de descriere a Cursului cu abonament nu este afișat faptul că pentru acel curs beneficiați de o perioadă gratuită de acces sau de anumite reduceri, în acest caz, va trebui să plătiți abonamentul de la data înscrierii pentru a putea accesa cursul respectiv.

 • Plata prețului de acces pentru Cursurile cu abonament pentru care beneficiați de o perioadă de gratuitate

Pentru anumite Cursuri cu abonament puteți beneficia de o perioadă de acces gratuit, astfel cum este expres semnalat în pagina de descriere a respectivelor Cursuri cu abonament.

Pentru Cursurile cu abonament ce beneficiază de o perioadă de acces gratuit de 14 zile, semnalate în mod corespunzător pe Platformă, prima dată a scadenței plății abonamentului, adică prima dată la care va fi debitat contul dumneavoastră bancar va fi în cea de-a 15-a zi de acces la curs, după expirarea perioadei de gratuitate. Ulterior, următoarea dată a scadenței plății abonamentului va fi la interval de o lună de la prima plată, contul bancar al dumneavoastră debitându-se lună de lună, până la încetarea abonamentului.

În cazul în care la o dată a scadenței plata eșuează (din diverse motive, de exemplu nu sunt bani suficienți în contul dumneavoastră bancar, a apărut o eroare în procesarea plății etc.), procesatorul de plăți va reîncerca plata de încă 4 ori, la intervale diferite de timp. Dacă, între timp, plata se va realiza cu succes, termenul de o lună pentru următoarea dată de scadență se va calcula de la momentul la care s-a reușit cu succes plata.

!Vă rugăm să aveți în vedere că!, deși în cazul acestor Cursuri expres semnalate ca având o perioadă de acces gratuit, la data înscrierii la Cursul cu abonament, vi se va solicita introducerea datelor cardului dumneavoastră bancar în vederea validării acestuia de către procesatorul nostru de plăți. Însă, la data înscrierii nu vi se va debita nicio sumă de bani din contul bancar. Prima plată efectivă din contul dumneavoastră bancar va avea loc, conform celor de mai sus, la finalul perioadei de acces gratuit.

Veți putea întrerupe oricând plata abonamentului direct din contul dumneavoastră de utilizator, conform prezentelor Termeni și Condiții.

 • Plata prețului de acces pentru Cursurile cu abonament pentru care beneficiați de reducere în prima lună de abonament

Pentru anumite Cursuri cu abonament puteți beneficia de anumite reduceri din prețul abonamentului pentru prima lună de acces, astfel cum este expres semnalat în pagina de descriere a respectivelor Cursuri cu abonament.

Pentru Cursurile cu abonament pentru care beneficiați de o anumită reducere din prețul abonamentului pentru prima lună de acces, semnalate în mod corespunzător în pagina de descriere a Cursului cu abonament, prima dată a scadenței plății abonamentului, adică prima dată la care va fi debitat contul dumneavoastră bancar, va fi data la care vă înscrieți la Cursul cu abonament respectiv și veți completa formularul de plată pentru acces. La această dată, contul dumneavoastră bancar va fi debitat cu suma de bani reprezentând prețul abonamentului pentru o lună, redus conform promoției indicate în pagina de descriere a Cursului cu abonament. Ulterior, următoarea dată a scadenței de plată a abonamentului va fi la interval de o lună de la prima plată; începând inclusiv cu a doua plată, contul bancar al dumneavoastră va fi debitat lună de lună cu prețul întreg al abonamentului de acces la Cursul cu abonament, până la încetarea abonamentului.

În cazul în care la o dată a scadenței plata eșuează (din diverse motive, de exemplu nu sunt bani suficienți în contul dumneavoastră bancar, a apărut o eroare în procesarea plății etc.), procesatorul de plăți va reîncerca plata de încă 4 ori, la intervale diferite de timp. Dacă, între timp, plata se va realiza cu succes, termenul de o lună pentru următoarea dată de scadență se va calcula de la momentul la care s-a reușit plata cu succes.

Veți putea întrerupe oricând plata abonamentului direct din contul dumneavoastră de utilizator, conform prezentelor Termeni și Condiții.

 • Plata prețului de acces pentru Cursurile cu abonament ce nu beneficiază de perioadă de gratuitate sau de reduceri

Pentru Cursurile cu abonament ce nu beneficiază de o perioadă de acces gratuit sau de reduceri, prima dată a scadenței plății abonamentului, adică prima dată la care va fi debitat contul dumneavoastră bancar, va fi data la care vă veți înscrie la cursul respectiv și veți completa formularul de plată pentru acces. Ulterior, următoarea dată a scadenței plății abonamentului va fi la interval de o lună de la prima plată, contul bancar al dumneavoastră debitându-se lună de lună, până la încetarea abonamentului.

În cazul în care la o dată a scadenței plata eșuează (din diverse motive, de exemplu nu sunt bani suficienți în contul dumneavoastră bancar, a apărut o eroare în procesarea plății etc.), procesatorul de plăți va reîncerca plata de încă 4 ori, la intervale diferite de timp. Dacă, între timp, plata se va realiza cu succes, termenul de o lună pentru următoarea dată de scadență se va calcula de la momentul la care s-a reușit plata cu succes.

 • Pentru Cursurile cu plată unică

Pentru Cursurile cu plată unică, prețurile sunt stipulate pentru accesul unic la Cursul cu plată unică pe care l-ați ales. Plata prețului este unică, adică se va face o singură dată și se va face înainte de accesarea Cursului cu plată unică.

 • Accesul gratuit și reduceri
  • Accesul gratuit

Anumite Cursuri cu abonament de pe Platformă, semnalate expres pe Platformă ca având o perioadă de acces gratuit, beneficiază de o perioadă de acces gratuit de 14 zile, în care dumneavoastră aveți acces la conținutul digital disponibil în cadrul Cursului cu abonament la care v-ați înscris și la conținutul digital care se va publica în viitor. Până în a 14-a zi, inclusiv, în cazul în care nu sunteți mulțumit de conținutul Cursurilor cu abonament astfel semnalate, aveți libertatea gratuită, necondiționată și fără nicio penalitate de a solicita anularea abonamentului, ceea ce va face ca plata acestuia să nu se mai realizeze și să înceteze accesul dumneavoastră la Cursul cu abonament respectiv. În cazul în care pe parcursul celor 14 zile nu manifestați intenția de anulare a abonamentului, în a 15-a zi va fi procesată plata aferentă primei luni de abonament. Ulterior, la intervale de o lună, vi se va debita din contul dumneavoastră bancar suma de bani aferentă prețului lunar de acces la Cursul cu abonament la care v-ați înscris.

Doar Cursurile cu abonament semnalate expres și corespunzător pe Platformă beneficiază de acces gratuit. În cazul în care în pagina de prezentare a unui Curs cu abonament nu este indicat expres accesul gratuit pentru o anumită perioadă, înseamnă ca pentru acel Curs cu abonament nu beneficiați de o perioadă de acces gratuit și va trebui să plătiți de îndată abonamentul pentru a putea avea acces la acel Curs cu abonament.

 • Reduceri la înscriere

Anumite Cursuri cu abonament de pe Platformă, semnalate expres pe Platformă ca beneficiind de reducerea abonamentului pentru prima lună de acces, beneficiază de reducerea abonamentului pentru prima lună de acces, conform detaliilor din pagina de descriere a Cursului cu abonament respectiv.

Doar Cursurile cu abonament semnalate expres și corespunzător pe Platformă beneficiază de reducerea abonamentului în prima lună. În cazul în care în pagina de prezentare a unui Curs cu abonament nu este indicată reducerea abonamentului pentru prima lună de acces, înseamnă ca pentru acel Curs cu abonament nu beneficiați de o reducere și va trebui să plătiți de îndată și integral abonamentul pentru a putea avea acces la acel Curs cu abonament.

 • Campanii de reduceri

Pentru anumite cursuri disponibile pe Platformă, pot exista diverse campanii promoționale. Acestea vor fi anunțate expres pe Platformă și prin mijloacele de comunicare conform prezentelor Termeni și Condiții.

Aceste campanii se vor supune unor termeni și condiții speciale, aplicabile pentru fiecare campanie în parte.

 • Modificarea prețurilor

Prețurile de acces la cursuri pot suferi modificări în timp. În cazul în care aveți un abonament activ al cărui preț urmează să sufere modificări, vă vom aduce la cunoștință aceste modificări prin mijloacele de comunicare stabilite conform prezentelor Termeni și Condiții, cu cel puțin o lună înainte de intrarea noilor prețuri în vigoare. În cazul în care nu veți fi de acord cu noile prețuri aplicabile cursului la care sunteți înscris, aveți posibilitatea de a vă dezabona de la cursul respectiv, abonamentul dumneavoastră încetând la data imediat următoare pentru plata acestuia, nesuportând, astfel, nicio majorare a prețului.

 • Confirmarea plăților

Pentru fiecare plată efectuată către noi, veți primi pe adresa de e-mail comunicată la crearea contului de utilizator confirmarea plății respective.

 • Verificarea paginilor de plată

Aveți obligația de a verifica, întotdeauna, autenticitatea paginilor în care vă introduceți datele bancare pentru a face plățile. Nu suntem răspunzători pentru situațiile de fraude informatice sau de phishing în care ne-ar fi clonată Platforma de către infractori pentru a vă induce în eroare.

 

 1. Regulile de utilizare a Platformei

Utilizarea Platformei este supusă unor reguli pe care dumneavoastră și copiii dumneavoastră cu vârsta sub 18 ani trebuie să le respectați. Nerespectarea uneia sau mai multora dintre aceste reguli ne va îndreptăți pe noi, în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, punere în întârziere sau intervenția oricărei instanțe de judecată, să suspendăm accesul dumneavoastră la contul de utilizator sau să vă închidem contul de utilizator.

Atunci când utilizați Platforma, aveți următoarele obligații:

 1. Să utilizați contul de utilizator doar în scopul de a vă înscrie și participa la cursuri;
 2. În cazul în care persoana care va participa la cursuri va fi un copil cu vârsta sub 18 ani, contul de utilizator va trebui creat doar de către reprezentantul legal al acestuia (părinte sau tutore); reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani este obligat să supravegheze utilizarea Platformei de către copilul cu vârsta sub 18 ani de fiecare dată când acesta accesează Platforma și pe toată durata accesării;
 3. Înscrierea la un nou curs, dezabonarea sau reabonarea se vor face doar de către titularul major al contului de utilizator sau de reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani;
 4. Orice plăți efectuate prin intermediul Platformei se vor realiza de către titularul major al contului de utilizator sau de reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani;
 5. Toate comunicările se vor purta doar cu titularul major al contului de utilizator sau cu reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani;
 6. Este interzisă descărcarea, înregistrarea, copierea, distribuirea, replicarea, comercializarea sau orice altă formă de copiere, distribuire sau însușire a conținutului digital disponibil pe Platformă, inclusiv a întâlnirilor virtuale înregistrate, publicate pe Platformă;
 7. Participanții în cadrul întâlnirilor virtuale trebuie să aibă o conduită civilizată și adecvată în timpul întâlnirilor virtuale;
 8. Să nu adresați injurii ori jigniri altor utilizatori sau profesorilor / instructorilor în timpul întâlnirilor virtuale, atât atunci când luați cuvântul, cât și pe chat;
 9. Atunci când utilizați chatul în timpul întâlnirilor virtuale să nu transmiteți mesaje injurioase, discriminatorii, xenofobe, rasiste, politice, obscene, cu tentă sexuală ori alte mesaje care ar denatura scopul chatului de a adresa întrebări referitoare la lecția predată;
 10. Să nu utilizați contul de utilizator sau Platforma în alte scopuri decât cele pentru care au fost create;
 11. Să nu transmiteți niciunei alte persoane datele de autentificare ale contului de utilizator ori să permiteți altei persoane accesul la contul de utilizator, cu excepția situațiilor copiilor cu vârsta sub 18 ani, cărora li se va permite accesul la contul de utilizator de către reprezentantul legal (părinte sau tutore), titular al contului de utilizator, și numai sub supravegherea acestuia;
 12. Să nu întreprindeți niciun fel de acțiuni care ar putea afecta funcționalitatea Platformei, disponibilitatea acesteia sau conturile altor utilizatori.

 

 1. Dreptul de retragere și politica de rambursare

Vă rugăm să aveți în vedere că Platforma pune la dispoziția dumneavoastră conținut digital, care nu este livrat pe un suport material, la care aveți acces în baza plății abonamentului, fie în baza plății prețului unic de acces. Astfel, pentru fiecare Curs cu abonament la care vă înscrieți sau pentru fiecare Curs cu plată unică la care ați plătit accesul: (i) înțelegeți și vă dați expres acordul că accesul la acesta va avea loc imediat ce v-ați înscris la acesta, ceea ce înseamnă că executarea contractului ar începe în perioada dreptului de retragere; (ii) având în vedere cele de mai sus, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții confirmați că ați luat la cunoștință despre faptul că vă pierdeți dreptul de retragere prevăzut în O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 • Cursurile cu abonament
  • Cursurile cu abonament cu perioadă de acces gratuit

Unele Cursuri cu abonament ale noastre beneficiază de o perioadă de acces gratuit de 14 zile de la momentul înscrierii la respectivul Curs cu abonament, perioadă în care nu veți plăti absolut nimic pentru a beneficia de conținutul digital disponibil în Cursul cu abonament respectiv. În cazul în care pe parcursul celor 14 zile de acces gratuit nu sunteți mulțumit de Cursul cu abonament respectiv, aveți dreptul să solicitați expres, gratuit și fără nicio penalitate să nu vi se proceseze plata pentru Cursul cu abonament respectiv, prin anularea abonamentului, retrăgându-vă, astfel, de la acel Curs cu abonament. Dacă până în a 14-a zi, inclusiv, de la înscrierea la Cursul cu abonament respectiv, nu vă exercitați opțiunea de neprelungire a abonamentului, în a 15-a zi noi vom începe procesarea lunară a plăților, respectiv vă va fi debitat contul bancar. Vă rugăm să aveți în vedere că perioada de gratuitate de 14 zile se aplică doar în cazul în care este expres semnalată în pagina de prezentare a Cursului cu abonament.

 • Cursurile cu abonament fără perioadă de acces gratuit

În cazul în care în pagina de descriere a unui Curs cu abonament nu este indicat expres faptul că beneficiați de acces gratuit pentru o perioadă de timp, în cazul acelui curs va trebui să începeți plata abonamentului de acces încă de la data înscrierii.

Însă, dacă este expres indicat în pagina de descriere a Cursului cu abonament respectiv, puteți beneficia de restituirea primei plăți efectuate pentru accesul la respectivul Curs cu abonament, în termen de 30 de zile de la efectuarea acesteia. Cererea de restituire trebuie transmisă către noi cel târziu până în a 30-a zi de la data efectuării primei plății în cadrul Cursului cu abonament. Ne puteți transmite o astfel de cerere la adresa noastră de e-mail de contact. Sumele de bani vă vor fi restituite în contul bancar indicat de dumneavoastră în solicitarea de restituire a sumelor de bani, iar dacă nu indicați un cont bancar în cererea de restituire, vom restitui sumele de bani în contul bancar din care ați făcut plata pentru care solicitați restituirea. Această posibilitate se aplică numai în cazul primei plăți efectuate în cadrul unui Curs cu abonament la care v-ați înscris și nu sunt supuse restituirii plățile efectuate în cadrul unui Curs cu abonament începând cu cea de-a doua plată. Din momentul transmiterii valabile a cererii de restituire, accesul dumneavoastră la Cursul cu abonament respectiv va înceta. Vă rugăm să aveți în vedere că această posibilitate se aplică doar în cazul în care este expres semnalat în pagina de prezentare a Cursului cu abonament faptul că puteți beneficia de această restituire.

 • Cursurile cu plată unică

În ceea ce privește Cursurile cu plată unică, dacă este expres indicat în pagina de descriere a Cursului cu plată un unică respectiv, puteți beneficia de restituirea plății efectuate pentru accesul la respectivul Curs cu plată unică, în termen de 30 de zile de la efectuarea acesteia. Cererea de restituire trebuie transmisă către noi cel târziu până în a 30-a zi de la data efectuării plății în cadrul Cursului cu plată unică. Ne puteți transmite o astfel de cerere la adresa noastră de e-mail de contact. Sumele de bani vă vor fi restituite în contul bancar indicat de dumneavoastră în solicitarea de restituire a sumelor de bani, iar dacă nu indicați un cont bancar în cererea de restituire, vom restitui sumele de bani în contul bancar din care ați făcut plata pentru care solicitați restituirea. Din momentul transmiterii valabile a cererii de restituire, accesul dumneavoastră la Cursul cu plată unică respectiv va înceta. Vă rugăm să aveți în vedere că această posibilitate se aplică doar în cazul în care este expres semnalat în pagina de prezentare a Cursului cu plată unică faptul că puteți beneficia de această restituire.

 • Situații excepționale și justificate

În cazuri excepționale și justificate, în funcție de politica noastră comercială, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de restituire din prezentele Termeni și Condiții, ne puteți contacta pentru a decide, la libera noastră apreciere și discreție, dacă vă putem rambursa, total sau parțial, anumite sume de bani. Vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este doar o posibilitate, restituirea făcându-se doar la discreția noastră, nereprezentând un drept pentru dumneavoastră.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a putea avea acces la Platformă și pentru ca noi să vă putem oferi cele mai bune servicii, va trebui să ne furnizați o serie de date cu caracter personal pe care noi le vom prelucra. Prin urmare, înainte de a vă crea contul de utilizator, vă rugăm să citiți Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru a vă putea crea contul de utilizator și a avea acces la Platformă, va trebui să acceptați prezentele Termeni și Condiții și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. Proprietate intelectuală

Conținutul digital disponibil pe Platformă, marca Master Training, logo-ul Master Training, precum și siglele, emblemele și reprezentările grafice conținând denumirea sau reprezentarea grafică Master Training sunt proprietatea intelectuală a Societății și sunt protejate, conform legii. Orice utilizare, copiere, replicare, utilizare, întrebuințare, asociere ori alte operațiuni în care este folosită denumirea Master Training, sigla, logoul sau marca, fără autorizarea Societății, sau prin care se creează confuzie cu privire la acestea, vor fi de îndată sesizate autorităților competente.

Platforma este în administrarea Societății și orice replicare, copiere, utilizare, comercializare sau exploatare a acesteia, ori a conținutului disponibil pe Platformă, în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentele Termeni și Condiții, fără acordul prealabil scris al Societății, va fi dedusă autorităților competente, conform legii. De asemenea, conținutul și codul sursă al Platformei sunt proprietatea Societății.

 

 1. Newsletter

În cazul în care doriți, vă veți putea abona la newsletter-ul nostru, pentru a primi constant informări privind campaniile noastre comerciale, produsele și serviciile noastre sau pentru a vă informa cu privire la reduceri.

Vă puteți abona oricând la newsletter-ul nostru prin intermediul Platformei. Vă aducem la cunoștință că abonarea la newsletter se face doar cu consimțământul dumneavoastră și doar dacă aveți cel puțin vârsta de 18 ani. În cazul în care aveți mai puțin de 18 ani, abonarea la newsletter poate fi făcută doar de un reprezentant legal al dumneavoastră (părinte sau tutore). Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru primirea comunicărilor comerciale prin dezabonarea de la newsletter.

Pentru mai multe detalii privind consimțământul pentru a primi informări comerciale, vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. Limitarea răspunderii

Platforma, ca orice alt website, poate suferi anumite întreruperi în funcționare ori poate fi ținta atacurilor cibernetice.

Facem tot posibilul să asigurăm disponibilitatea continuă a Platformei și a cursurilor, însă nu putem garanta permanența acestora.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile în care Platforma nu este disponibilă din următoarele cauze, dar fără a se limita la acestea:

 • Din cauza unor probleme ale serverelor care găzduiesc Platforma sau bazele de date ale acesteia;
 • Din cauza atacurilor cibernetice;
 • Din cauza unor probleme de natura software ce afectează disponibilitatea Platformei;
 • In situații ce reprezintă caz fortuit sau forță majora.

Nu ne asumăm răspunderea decât pentru prejudiciile cauzate din intenție sau din culpă gravă, fiind exonerați de răspundere pentru prejudiciile cauzate cu altă vinovăție.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun prejudiciu suferit de dumneavoastră sau de oricare altă persoana în cazul folosirii Platformei, atunci când aceste prejudicii nu sunt cauzate de Societate.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele prejudicii pe care vi le-ar putea provoca colaboratorii noștri și nu garantăm, în niciun fel, calitatea și cantitatea conținutului digital furnizat de aceștia ori obținerea de rezultate ca urmare a participării la cursurile acestora. În cazul în care considerați că vi s-a adus un prejudiciu, direct sau indirect, de către unul dintre instructorii unui curs la care v-ați înscris pe Platformă, vă rugăm să ne comunicați acest lucru prin unul dintre mijloacele de comunicare prevăzute în prezentele Termeni și Condiții. În cazul în care instructorul față de care ne-ați semnalat prejudiciul este un colaborator al Societății, atunci vă vom comunica datele de contact ale acestuia, urmând ca dumneavoastră să vă adresați direct acestuia cu orice pretenții ați avea.

Nu ne asumăm răspunderea pentru prejudiciile pe care le-ați putea suferi din cauza unor atacuri cibernetice asupra Platformei. Noi luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea Platformei, însă mijloacele de atacuri, fraude și înșelăciuni cibernetice se diversifică pe zi ce trece, astfel încât nu putem garanta că un astfel de atac asupra Platformei nu v-ar cauza prejudicii. Pe cale de consecință sunteți pe deplin răspunzător de securitatea și integritatea dispozitivelor cu care accesați Platforma, iar în cazul în care sesizați orice neregulă în utilizarea Platformei, vă rugăm să părăsiți de îndată Platforma și să ne sesizați problema prin unul dintre mijloacele de comunicare indicat mai jos.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile de fraudă bancară sau de phishing. Vă rugăm să aveți foarte mare atenție atunci când introduceți orice date cu caracter personal sau bancare pe Platformă și să vă asigurați în orice moment de autenticitatea paginii în care vă introduceți datele. Dată fiind diversificarea metodelor de fraudă informatică, există situații în care atacatorii cibernetici clonează în integralitate paginile web pentru a vă induce în eroare astfel încât dumneavoastră să introduceți date cu caracter personal sau date bancare în pagini care seamănă cu cele reale, însă sunt administrate de criminalii cibernetici. Astfel, aveți obligația de a verifica cu atenție ca paginile pe care le accesați să fie cele autentice, noi neasumându-ne răspunderea în aceste cazuri.

De asemenea, atunci când introduceți datele bancare pentru a efectua plățile pe Platformă, vă rugăm să verificați autenticitatea paginii și formularului de plată și să nu introduceți nicio dată de plată în cazul în care sesizați orice neregulă în formularul sau în pagina respectivă. În cazul în care sunteți victimă într-o astfel de fraudă privind plata, noi suntem exonerați de orice răspundere, iar dumneavoastră aveți obligația să vă adresați prestatorului de servicii de plată sau băncii dumneavoastră pentru a beneficia de îndrumare în conformitate cu legislația bancară, ori autorităților competente.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile în care conturile de utilizator pe Platformă sunt create de copiii cu vârstă sub 18 ani. Este în responsabilitatea reprezentanților legali (părinți sau tutori) ai copiilor cu vârsta sub 18 ani să supravegheze activitatea acestora, iar în cazul utilizării Platformei, după cum am precizat și mai sus, contul de utilizator poate fi creat doar de o persoana majoră, iar în cazul în care contul de utilizator va fi folosit de copiii cu vârsta sub 18 ani, contul de utilizator poate fi creat doar de reprezentantul legal al copilului (părinte sau tutore), iar accesul la contul de utilizator și la cursuri se va face doar cu acordul și sub supravegherea reprezentantului legal (părinte sau tutore). De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru modul în care copiii cu vârsta sub 18 ani folosesc conturile de utilizator, reprezentanții legali ai acestora (părinți sau tutori) fiind pe deplin responsabili pentru faptele copiilor cu vârsta sub 18 ani, ori pentru nerespectarea de către aceștia a prezentelor Termeni și Condiții ori a altor documente contractuale.

Nu ne asumăm răspunderea pentru rezultatele obținute de participanții la cursuri ca urmare a punerii în practică a noțiunilor învățate la cursuri. Conținutul digital de pe Platformă nu sunt cursuri oficiale sau acreditate și nu garantează reușita niciunui examen ori însușirea calitativă sau cantitativă a unor noțiuni teoretice sau practice. Procesul de învățare și de însușire a unor noțiuni este un proces subiectiv ce nu poate fi garantat de nimeni. De asemenea, ne delimităm de orice situație ipotetică în care un colaborator al nostru v-ar promite sau garanta obținerea de rezultate ca urmare a participării la cursul acestuia.

Nu ne asumăm răspunderea pentru e-mail-urile pe care le primiți de la alte entități care pretind că sunt sau reprezintă Platforma, Societatea sau alte elemente asociate acestora. Aveți obligația de a verifica întotdeauna veridicitatea oricăror e-mail-uri pe care le primiți și care pretind că sunt de la noi și aveți obligația să verificați autenticitatea acestora înainte de a răspunde.

Elementele de publicitate, sloganurile, mărcile, sintagmele ori altele asemenea utilizate de Societate în promovarea Platformei nu reprezintă promisiuni sau realizări ori garanții în privind noțiunilor învățate.

Pentru accesul la întâlnirile virtuale putem utiliza serviciile unor platforme terțe ce oferă posibilitatea organizării prezentărilor online live. Accesul la aceste întâlniri virtualr se va face prin link-ul publicat pe Platformă, conform prevederilor de mai sus. Există situații în care platformele terțe pentru organizarea întâlnirilor virtuale nu funcționează ori nu funcționează în mod corespunzător, ceea ce va conduce la imposibilitatea organizării întâlnirii virtuale. Astfel, nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile în care întâlnirile virtuale nu pot fi organizate din cauza disfuncționalităților platformelor terțe. De asemenea nu ne asumăm răspunderea pentru nepublicarea pe Platformă a întâlnirrilor virtuale înregistrate. În aceste situații, nu ne asumăm obligația de a organiza altă întâlnire virtuală în locul celei care nu a mai putut avea loc sau care nu a mai putut fi publicată pe Platformă.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun prejudiciu cauzat de orice entitate sau platformă web terță cu care lucrăm pentru a vă pune la dispoziție conținutul digital de pe Platformă. În cazul în care o astfel de entitate sau platformă vă creează prejudicii, vă veți îndrepta direct împotriva acesteia.

Nu ne asumăm nicio obligație cu privire la tipul, cantitatea, calitatea sau frecvența conținutului digital pe care îl publicăm noi sau colaboratorii noștri în cadrul cursurilor. După cum am precizat mai sus, plin plata abonamentului dobândiți doar un drept de acces la conținutul digital existent în cadrul cursului, iar orice conținut viitor ce se va publica în cadrul cursurilor rămâne la libera discreție a noastră sau a colaboratorului care susține cursul. De asemenea, ne rezervăm dreptul, oricând, de a modifica sau șterge conținutul digital existent pe Platformă, inclusiv în cazul cursurilor susținute de colaboratori.

 

 1. Prevenirea fraudelor

În ultima perioadă au luat o amploare deosebită atacurile cibernetice și înșelăciunile prin intermediul internetului, în special prin utilizarea metodelor de „deepfake” ori a clonării website-urilor autentice, pentru a direcționa victimele către website-uri piratate prin care sunt furate date cu caracter personal, date bancare ori infectate dispozitivele utilizate. Metodele utilizate sunt din ce în ce mai diverse și trebuie să manifestați o diligență sporită atunci când utilizați internetul.

De asemenea, o altă metodă des utilizată de infractorii cibernetici este transmiterea de e-mail-uri, SMS-uri sau mesaje Whatsapp, aparent autentice de la adrese de e-mail sau numere de telefon similare cu cele adevărate, prin alterarea unei singure litere, cifre, adăugarea unui singur caracter, pentru a induce în eroare victimele și a crea aparența autenticității. Vă rugăm să verificați întotdeauna datele de contact ale expeditorului unui e-mail, SMS ori mesaj Whatsapp ce pretinde a veni de la noi pentru a vă asigura ca acel e-mail, SMS sau mesaj Whatsapp chiar provine de la noi. În cazul în care aveți orice suspiciune cu privire la autenticitatea unui e-mail, SMS sau mesaj Whatsapp, vă rugăm să ne contactați.

Vă rugăm să aveți o atenție deosebită cu privire la orice link primit, prin orice mijloc de comunicare, ce pretinde a fi de la noi. Similar e-mail-urilor, atacatorii cibernetici pot utiliza link-uri asemănătoare celor reale pentru a vă induce în eroare.

În cazul în care vor fi utilizate platforme terțe (de ex. Zoom sau alte asemenea platforme) vă rugăm să verificați link-urile de acces pentru a fi autentice.

Nu ne asumăm răspunderea și nu putem fi răspunzători, sub nicio formă, în cazul în care cădeți victima unei înșelăciuni. Este în responsabilitatea dumneavoastră să verificați cu foarte mare atenție tot ceea ce accesați pe internet. În cazul în care aveți cea mai mică suspiciune cu privire la autenticitatea unui link, e unui e-mail, a unui mesaj, ce pretinde a fi de la noi sau în legătură cu noi ori cu Platforma, vă rugăm să întrerupeți orice operațiune ați fi urmat să întreprindeți și să ne contactați la unul dintre mijlocele de contact indicate în prezentele Termeni și Condiții pentru a confirma autenticitatea link-ului, e-mail-ului ori mesajului respectiv.

 

 1. Forța majoră și cazul fortuit

Răspunderea noastră pentru orice prejudiciu este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

 

 1. Comunicări

Vă vom putea transmite pe adresa de e-mail și pe numărul de telefon declarate la crearea contului de utilizator informări cu privire la contul dumneavoastră de utilizator, plățile efectuate, suspendarea contului de utilizator, închiderea contului de utilizator, modificările de prețuri, modificarea Termenilor și Condițiilor, a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și alte aspecte importante cu privire la contul dumneavoastră de utilizator, relația noastră contractuală și Platformă.

Vă rugăm să aveți grija și să verificați fiecare e-mail, SMS, mesaj Whatsapp ori apel telefonic primit care pretinde a fi de la noi. Verificați întotdeauna ca adresele de e-mail și numerele de telefon de pe care primiți comunicări de la noi să fie cele de pe care am mai comunicat cu dumneavoastră ori cele afișate pe Platformă. În cazul în care sesizați orice neregulă în oricare dintre modalitățile de comunicare care pretind a fi de la noi, fiind atenți la orice detalii precum o literă diferită, neregularități în formulare etc. vă rugăm să nu răspundeți și să ne contactați, de îndată, la unul dinte mijloacele de comunicare publicate pe Platformă pentru a confirma veridicitatea comunicării respective.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că noi nu vă vom solicita niciodată, prin nicio modalitate, să ne comunicați datele dumneavoastră bancare, datele cardului, informații bancare și altele asemenea. Singurul moment în care vă sunt solicitate astfel de date este la momentul înscrierii la curs, însă, datele dumneavoastră bancare sunt comunicate direct prestatorului de servicii de plată care prestează serviciile de plată, entitate care vă procesează datele bancare în conformitate cu legislația bancară. Prin urmare noi nu vă vom solicita niciodată datele bancare, iar singurul context asociat cu Platforma în care veți introduce astfel de date fiind pagina de plată a cursului, în care nu noi colectăm acele date, ci dumneavoastră le comunicați direct prestatorului de servicii de plată.

Dumneavoastră ne veți putea contacta oricând, la unul dintre mijloacele de contact afișate pe Platformă, ori la următoarele date: GHEȚU WORK S.R.L., adresa: București, Sectorul 4, Str. SG. Condurache Gheorghe, Nr. 43, nr. de telefon 0728.446.422, adresa de e-mail: ghetu.david@gmail.com, cu privire la orice aspect. Programul nostru de lucru cu publicul este de Luni până Vineri, în intervalul orar 08:00 – 18:00.

De asemenea, în cazul în care sesizați orice neregulă cu privire la conținutul digital disponibil pe Platformă, la funcționalitatea acesteia ori a contului de utilizator, precum și în cazul în care întâmpinați orice problemă legată de participarea la un curs, indiferent că este oferit de noi sau de un colaborator, vă rugăm să ne comunicați aceste aspecte la datele de contact indicate anterior.

 

 1. Programe de afiliere

Prin intermediul Platformei vă veți putea înscrie în programele noastre de afiliere, conform termenilor și condițiilor aplicabile fiecărui program de afiliere în parte. Programele de afiliere se supun propriilor termeni și condiții, precum și prezentelor Termeni și Condiții.

Termenii și condițiile speciale aplicabile programelor de afiliere vor fi publicate separat pe Platformă.

Înscrierea într-un program de afiliere este condiționată de acceptarea de către dvs. a prezentelor Termeni și Condiții, precum și a termenilor și condițiilor speciale aplicabile fiecărui program de afiliere în parte.

 

 1. Versiuni contractuale și modificarea Termenilor și Condițiilor

Prezentele Termeni și Condiții pot suferi modificări din timp în timp. Orice modificare a prezentelor Termeni și Condiții, sau a altor documente contractuale, vi se va comunica cu cel puțin o lună înainte de data intrării lor în vigoare. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările, aveți libertatea de a solicita, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, încetarea abonamentului în curs sau închiderea contului de utilizator. La împlinirea termenului de o lună de la notificarea modificărilor, continuarea utilizării Platformei reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la noile termeni și condiții, care vă vor deveni opozabile.

Dispozițiile de mai sus se aplică și Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal sau altor documente contractuale care intervin în relația dintre noi și dumneavoastră.

Noile versiuni ale documentelor contractuale vor fi publicate pe Platformă.

 

 1. Cesiunea contractului

În activitatea comercială pot interveni diferite transferuri de business, fie că vorbim de transmiterea fondului de comerț, de vânzarea business-ului, fuziuni, achiziții, diviziuni sau alte forme de cesiuni de contract. În oricare astfel de situație, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții declarați că sunteți de acord și vă dați anticipat consimțământul pentru oricare astfel de transfer, cesiune sau novație a contractului dumneavoastră încheiat cu noi.

În cazul în care un astfel de transfer va interveni, vă vom notifica transferul în termen de o lună de la încheierea acestuia, indicându-vă, dacă va fi cazul, și noua entitate care va administra Platforma.

 

 1. Soluționarea disputelor

Orice dispută în legătura cu sau cu privire la prezentele Termeni și Condiții, executarea acestora, încetarea acestora ori în legătura cu Platforma, se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, aveți dreptul de a vă adresa autorităților competente și instanțelor de judecată.

 

 1. ANPC

Aveți oricând dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, la următoarele date de contact: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, telefonul consumatorului: 021.9551, website: https://anpc.ro/ (datele de contact au fost preluate astfel cum au fost publicate pe pagina de internet https://anpc.ro/contact/, consultată ultima oară la data de 09 mai 2024).

 

 1. Încetarea contractului

Aveți oricând dreptul de a solicita încetarea prezentului contract și închiderea contului de utilizator de pe Platformă, în conformitate cu condițiile indicate în prezentele Termeni și Condiții. În acest sens, a se vedea modalitățile de încetare a abonamentului și de închidere a contului de utilizator, indicate în secțiunile de mai sus. Încetarea abonamentului pentru un Curs cu abonament reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu mai participarea la acel curs, iar închiderea contului de utilizator de pe Platformă reprezintă, implicit, încetarea prezentelor Termeni și Condiții. În cazul Cursurilor cu abonament, nu se va putea cere încetarea abonamentului pentru luna în curs, ci doar neprelungirea abonamentului începând cu următoarea dată scadentă de plată a acestuia.

De asemenea, și noi avem dreptul să vă restricționăm accesul la contul de utilizator sau la un curs, ori să vă închidem contul de utilizator, denunțând astfel prezentele Termeni și Condiții, în una dintre modalitățile prevăzute mai sus pentru încetarea abonamentului, suspendarea accesului la contul de utilizator sau închiderea contului de utilizator.

 

 1. Alte clauze

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentelor Termeni și Condiții este sau devine, din orice motiv, invalidă, ilegală, abuzivă, nulă sau inaplicabilă, respectiva invaliditate, ilegalitate, nulitate sau inaplicabilitate nu va afecta nicio altă prevedere a prezentelor Termeni și Condiții, iar noi vom încerca să substituim respectiva prevedere cu alta validă, legală sau aplicabilă.

Dacă înainte de crearea contului de utilizator și acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, una sau mai multe prevederi din prezentul document vă sunt neclare ori considerați că s-ar impune modificarea acestora, vă rugăm să ne contactați la una dintre modalitățile de contact.

Prezentele Termeni și Condiții, precum și relația contractuală dintre dumneavoastră și noi sunt guvernate de legea română.

Termeni și Condiții de utilizare a Platformei mastertraining.ro – versiunea aplicabilă de la data de 01.11.2021, până la data de 29.05.2024.