TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

A PLATFORMEI MASTERTRAINING.RO

 

Vă mulțumim că ați ales să utilizați platforma Master Training (pe care o vom denumi în continuare „Platforma”). Ne propunem ca Platforma să reprezinte un real beneficiu pentru dumneavoastră și, cum ne place să spunem, să reprezinte ingredientul de 10.

Platforma este un instrument de învățare pentru utilizatori, astfel încât aceștia să beneficieze de cursuri de pregătire pentru diverse materii sau aplicat pentru examenele naționale (Evaluare Națională și Bacalaureat).

Cursurile noastre pot fi disponibile etapizat, temporar sau permanent, iar pe măsură ce adăugăm un nou curs, acesta va fi vizibil pe Platformă.

În ceea ce privește acest document, acesta reprezintă Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei, de fapt fiind contractul la distanță încheiat între dumneavoastră, în calitate de utilizator al Platformei, pe de o parte, și noi, pe de altă parte. Înainte de a utiliza sub orice formă Platforma, vă rugăm să citiți în integralitate acest document, precum și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dacă aveți orice întrebări cu privire la acesta, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre modalitățile de contact prevăzute mai jos.

 1. Cine suntem?

Platforma este deținută și administrată de societatea GHEȚU WORK S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 4, Str. SG. Condurache Gheorghe, Nr. 43, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/8022/2015, având codul unic de înregistrare 34720952, număr de telefon 0728.446.422 și e-mail ghetu.david@gmail.com (denumit în continuare „noi” sau „Societatea”).

 1. Părțile contractului

Prezentul contract, adică prezenții Termeni și Condiții, se încheie între noi, pe de o parte, cu datele de identificare prezentate în secțiunea anterioară, și dumneavoastră, în calitate de titular al contului de utilizator de pe Platformă, cu datele de identificare completate în formularul de creare a contului de utilizator. În continuare, în conținutul prezentului document, în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, ne vom referi fie cu „dumneavoastră”, fie cu „utilizatorul”. În ceea ce ne privește pe noi, ne vom referi fie cu „noi”, fie cu „Societatea”.

În cazul cursurilor adresate copiilor cu vârsta sub 18 ani, contul de utilizator va fi creat și, implicit, Termenii și Condițiile vor fi acceptați de către reprezentantul legal al acestora (părinte sau tutore). Ulterior, accesul copilului cu vârsta sub 18 ani la contul de utilizator va fi permis exclusiv de către reprezentantul legal (părinte sau tutore), sub supravegherea acestuia. Reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani este direct răspunzător de respectarea tuturor prevederilor prezentelor Termeni și Condiții de către copilul său și este obligat să-i aducă la cunoștință toate Regulile de utilizare a Platformei.

 1. Încheierea contractului și interpretarea acestuia

Prezentul document reprezintă contractul dintre noi, pe de o parte, și dumneavoastră, pe de altă parte. Contractul se încheie la momentul la care dumneavoastră vă creați contul de utilizator pe Platformă, prin bifarea căsuței de acceptare a Termenilor și Condițiilor. Prin acceptarea acestora dumneavoastră vă angajați contractual să îi respectați și declarați expres că ați citit, ați înțeles și ați acceptat conținutul acestora și înțelegeți și acceptați care vor fi drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu utilizarea Platformei și cu Societatea.

În ceea ce privește interpretarea prezentului document, acesta reprezintă contractul general aplicabil între noi și dumneavoastră. Clauzele acestuia se vor aplica în orice moment al utilizării Platformei, indiferent de cursul pe care îl veți parcurge.

Pentru fiecare curs în parte, vor fi aplicabile condiții contractuale specifice. Acestea vor fi prezentate în pagina de pe Platformă a cursului. Aceste condiții contractuale speciale includ, dar fără a se limita la: tipul cursului, cui se adresează, programul webinarelor, prețul etc. Prin înscrierea la un curs, dumneavoastră veți accepta în mod expres condițiile contractuale specifice aplicabile cursului respectiv.

 1. Durata contractului

Prezentele Termeni și Condiții sunt încheiate pe durată nedeterminată, fiind în vigoare atâta timp cât veți avea contul de utilizator deschis pe Platformă, indiferent dacă sunteți sau nu înscris la un curs. Acestea vor înceta concomitent cu închiderea contului dumneavoastră de utilizator, în condițiile prezentate mai jos.

În ceea ce privește accesul la un curs, acesta poate fi accesat atâta timp cât este plătit abonamentul, durata de acces fiind tot nedeterminată. Odată încetată plata acestuia, accesul la curs încetează. Accesul la curs se face în perioade recurente de câte o lună, aceste perioade neputând fi fracționate pe zile sau săptămâni. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere și condițiile indicate mai jos privind suspendarea accesului la curs sau la contul de utilizator.

 1. Descrierea Platformei și a cursurilor

Platforma își propune să vă ofere acces la conținut digital privind diverse cursuri de pregătire în diferite domenii și materii, ori pentru pregătirea specifică și aplicată pentru examenele naționale ori examene de admitere.

Platforma reprezintă un website prin care dumneavoastră veți avea acces la conținut digital care nu este livrat pe un suport material, este accesibil doar prin intermediul contului de utilizator, în baza unui abonament lunar reînnoibil automat, conținut digital care este existent pe Platformă la data creării contului sau care se va publica în viitor.

Platforma și Societatea nu reprezintă o instituție de învățământ. Cursurile publicate pe Platformă sunt create și susținute de persoane independente, care nu dețin neapărat pregătire de specialitate ori acreditare ca profesori în domeniul predat în curs ori pregătire pedagogică, iar parcurgerea cursurilor publicate pe Platformă nu reprezintă completarea unui ciclu de învățământ recunoscut ori absolvirea unei instituții sau curs acreditat și se face exclusiv la libera alegere a dumneavoastră. Cursurile disponibile pe Platformă au un rol educativ și facultativ la care persoanele interesate se pot înscrie pentru a-și îmbunătăți cunoștințele ori pentru a se pregăti, punctual, în unul dintre subiectele tratate de cursul respectiv.

 • 5.1. Publicarea cursurilor și descrierea acestora

Cursurile la care vă veți putea înscrie vor fi disponibile și evidențiate individual pe Platformă.

Prin accesarea unui curs, veți fi direcționați către pagina de descriere a acestuia, unde vă sunt prezentate specificațiile acestuia, precum: descriere, durată, număr module, preț, instructor etc. Înscrierea la cursul respectiv presupune acceptarea din partea dumneavoastră a tuturor condițiilor prezentate în pagina de descriere a cursului.

 • 5.2. Disponibilitatea cursurilor

Cursurile publicate pot fi disponibile permanent sau temporar. De asemenea, conținutul digital publicat în cadrul unui curs poate fi disponibil permanent sau temporar.

Un curs poate fi retras de pe Platformă. În cazul în care luăm o astfel de decizie și sunteți înscris la cursul respectiv, veți fi informat atât prin unul dintre mijloacele de comunicare cu noi, cât și pe pagina cursului de pe Platformă. Vă vom anunța despre o astfel de retragere a cursului cu cel puțin o lună înainte de data retragerii, astfel încât să puteți beneficia de accesul oferit de abonamentul plătit pentru luna în curs până la finele acesteia. În cazul în care va exista o astfel de retragere a cursului, plata abonamentului dumneavoastră nu va mai fi prelungită după expirarea lunii în curs deja plătite.

 • 5.3. Desfășurarea cursurilor și accesul la cursurile parcurse

Fiecare curs are o organizare și o desfășurare proprie. Cursurile sunt împărțite pe module, iar fiecare modul prezintă tematica tratată. De asemenea, în cuprinsul fiecărui modul se va prevedea organizarea acestuia, precum și, dacă va fi cazul, existența unor webinare (prin webinar, în înțelesul prezentului document, se înțeleg prezentări online live ale unor aspecte din tematica planificată a fi publicată în săptămâna respectivă în curs, prin intermediul unor platforme terțe de prezentări online, care vor fi înregistrate și vor fi publicate sub formă de conținut digital în cursul respectiv, în care participanții interesați au posibilitatea de a adresa întrebări), și programul de desfășurare al acestora. Webinarele deja desfășurate sunt publicate și accesibile sub formă de conținut digital în modulele din cadrul cursului, iar pentru webinarele ce urmează să aibă loc, veți regăsi link-ul de acces pentru fiecare viitor webinar în contul dumneavoastră de utilizator.

Accesul la curs va avea loc în baza abonamentului lunar, conform prevederilor de mai jos, pe perioada de timp cât abonamentul pentru accesul la cursul respectiv este plătit. Cât timp abonamentul dumneavoastră este activ, din contul de utilizator veți putea accesa oricând cursurile deja parcurse, precum și revedea înregistrările webinarelor la care ați participat.

În cazul în care abonamentul nu mai este plătit, accesul la cursul respectiv se suspendă, nemaiputând fi accesate nici materialele parcurse sau înregistrările webinarelor.

Cursurile (și, implicit, conținutul digital publicat în acestea) nu pot fi descărcate și stocate pe dispozitivele dumneavoastră de pe care accesați Platforma. Cursurile sunt accesibile exclusiv online prin intermediul contului de utilizator de pe Platformă.

 • 5.4. Conținutul cursurilor

Fiecare curs conține toate materialele publicate în cadrul acestuia de la începutul cursului și până în prezent. Odată înscris la curs, veți avea acces la întregul conținut digital disponibil în cadrul acelui curs, precum și la toate materialele care vor fi publicate după data înscrierii dumneavoastră. Astfel, accesul dumneavoastră va fi posibil la toate materialele cursului atâta timp cât veți plăti abonamentul lunar.

Prin înscrierea la un curs dumneavoastră dobândiți accesul la materialele digitale din acel curs. Publicarea acestora nu este garantată și rămâne la libera noastră discreție cantitatea și calitatea conținutului digital pe care îl publicăm în cadrul cursurilor. Prin urmare, accesul la cursuri nu vă conferă un drept asupra noastră prin care noi să publicam sau nu noi cursuri, de a diversifica, de a menține ori de a modifica conținutul digital existent. Înscrierea la cursuri vă oferă accesul la conținutul digital existent din cadrul cursului astfel cum este el publicat pe Platformă sau astfel cum noi vom decide să îl publicăm, să îl modificăm sau să îl ștergem.

 • 5.5. Webinarele

În funcție de cursul la care v-ați înscris, va exista posibilitatea ca acesta să conțină și webinare la care veți putea participa. Programul acestora va fi afișat în fiecare modul în parte al respectivului curs.

Participarea la webinare este permisă în baza abonamentului activ al dumneavoastră. Link-urile de acces pentru webinarele care urmează să aibă loc vor fi publicate în contul de utilizator.

Webinarele se vor desfășura sub forma unor prezentări interactive în care instructorul va prezenta tema planificată iar participanții vor putea adresa întrebări. Acestea vor fi înregistrate și publicate pe Platformă, astfel încât să fie disponibile tuturor utilizatorilor Platformei înscriși sau care se vor înscrie la acel curs.

În cazul în care nu ați putut participa la unul sau mai multe dintre webinarele organizate, sau doriți revizionarea lor, acestea sunt accesibile în pagina fiecărui modul pentru a putea fi (re)vizionate.

Utilizatorii noi vor avea acces la toate webinarele care au avut loc în cursul pentru care au plătit accesul.

În timpul webinarelor veți avea la dispoziție posibilitatea de a adresa întrebări și de a dialoga cu instructorul fie prin chatul aplicației, fie solicitând luarea cuvântului pentru a vorbi direct. Ca urmare a înregistrării webinarelor, vocea dumneavoastră va fi, de asemenea, înregistrată în momentul în care luați cuvântul.

 • 5.6. Profesorii și instructorii

Platforma reprezintă un suport pentru cursuri din diferite domenii ce pot fi oferite de unul sau mai mulți profesori, instructori sau traineri. Aceștia sunt persoane independente, care nu dețin neapărat acreditarea de profesori, putând fi doar persoane care s-au documentat în domeniul tratat de curs și care pregătesc și livrează cursurile pentru dumneavoastră, astfel cum sunt prezentate în pagina descriptivă a fiecărui curs. Veți găsi atât pe Platformă cât și în prezentarea cursului detalii despre profesorul, instructorul, persoana sau trainerul care organizează cursul. Instructorii care oferă conținut digital pe Platformă, pot fi persoane atât din cadrul societății noastre, cât și colaboratori externi ai noștri.

 • 5.7. Rezultatele obținute în urma parcurgerii cursurilor

Vă rugăm să aveți în vedere că participarea la cursurile publicate pe Platformă nu vă garantează reușita la niciun examen, admitere, concurs ori însușirea cunoștințelor. Procesul de învățare și de asimilare a informațiilor este un proces subiectiv, specific fiecăruia dintre noi în parte, și nimeni din exterior nu poate garanta că asimilarea informațiilor predate se va realiza sau nu. Prin urmare, nu ne asumăm nicio obligație cu privire la rezultatul participării la cursurile publicate pe Platformă și nu garantăm că în urma participării la un curs de pe Platformă vă veți însuși anumite cunoștințe. De asemenea, expresiile de promovare sau materialele promoționale ale Platformei nu reprezintă promisiuni cu privire la posibilele rezultate ce se pot obține în urma parcurgerii cursurilor.

 • 5.8. Proprietatea intelectuală asupra cursurilor

Toate cursurile, materialele publicate în cadrul acestora, precum și, dar fără a se limita la, toate postările, videoclipurile, articolele, webinarele înregistrate și orice alt conținut digital publicat pe Platformă sunt proprietatea Societății, aceasta având drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora. Toate cele enumerate anterior sunt puse la dispoziția dumneavoastră și aveți doar accesul la acestea, fiind interzisă orice formă de înregistrare, descărcare, copiere, reproducere sau orice altă formă de însușire ori distribuire a acestora. Este permisă luarea notițelor.

 1. Utilizarea Platformei

Platforma va trebui utilizată în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții și orice nerespectare a acestora poate duce la restricționarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator sau la ștergerea acestuia.

 • 6.1. Deschiderea contului de utilizator

Pentru a vă putea înscrie la un curs va fi necesar să vă creați un cont de utilizator pe Platformă.

Crearea contului de utilizator se poate face fie distinct pe Platformă, fie direct din pagina cursului dorit, accesând butonul de înscriere la acel curs.

Pentru deschiderea contului de utilizator și înscrierea la curs, trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele condiții:

 • Să aveți peste 18 ani. În cazul cursurilor adresate copiilor cu vârsta sub 18 ani, înscrierea la curs și crearea contului de utilizator care va fi folosit de copil pentru participarea la cursuri va fi realizată de către reprezentantul legal al copilului (părinte sau tutore). La momentul creării contului de utilizator datele cu caracter personal declarate vor fi cele ale reprezentantului legal (părinte sau tutore) al copilului;
 • Să dețineți un card bancar valabil cu care se va efectua plata accesului la cursul solicitat;
 • Să nu vă fi fost anterior restricționat accesul la Platformă pentru încălcarea normelor de utilizare a acesteia, de conduită în timpul webinarelor ori pentru prejudicii aduse Platformei;
 • Să acceptați Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei;
 • Să confirmați că ați citit Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesul de creare a contului de utilizator și de înscriere la curs este un proces automat care se realizează în baza parcurgerii pașilor prezentați pe Platformă. Vă asigurăm, în conformitate și cu prevederile din Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, că aveți oricând dreptul de a ne contacta în cazul în care procesul automat de deschidere a contului de utilizator vă creează vreun prejudiciu, ori nu puteți crea contul din diverse motive. Pentru mai multe detalii cu privire la acest aspect vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește crearea contului de utilizator în vederea înscrierii la cursuri pentru copiii cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să aveți în vedere că aceste operațiuni pot fi realizate doar de reprezentantul legal al copilului (părinte sau tutore) și, în niciun caz, contul de utilizator și înscrierea la curs nu poate fi realizată de copilul cu vârsta sub 18 ani. De asemenea, datele cu caracter personal solicitate de noi pentru crearea contului de utilizator și înscrierea la curs vă rugăm să fie doar ale reprezentantului legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care vom identifica conturi de utilizator create sau înscrieri la cursuri de către copii cu vârsta sub 18 ani, ne rezervăm dreptul să închidem acel cont pe loc, fără nicio notificare prealabilă, fără nicio altă formalitate sau intervenția unei instanțe de judecată.

Prin completarea formularului de deschidere a contului de utilizator, a datelor de facturare ori a formularului de înscriere la curs, declarați pe propria răspundere că aveți vârsta de 18 ani, ori în cazul în care contul de utilizator va fi utilizat de un copil cu vârsta sub 18 ani, că sunteți reprezentantul legal al acestuia (părinte sau tutore). De asemenea, declarați pe propria răspundere că ați citit și ați înțeles în integralitate prezentele Termeni și Condiții și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Nu ne asumăm răspunderea în situațiile în care contul de utilizator sau înscrierea la un curs nu se realizează în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

După completarea datelor solicitate în formularul de înscriere veți fi redirecționat în pagina cursului solicitat și veți putea începe parcurgerea acestuia. Veți primi pe adresa de e-mail declarată o confirmare privind deschiderea contului de utilizator.

 • 6.2. Utilizarea contului și înscrierea la cursuri

După crearea contului dumneavoastră de utilizator, prin intermediul acestuia veți putea participa la cursul la care ați solicitat înscrierea. Pentru a putea accesa cursul va fi necesar să vă accesați contul de utilizator utilizând adresa de e-mail cu care ați creat contul și parola pe care ați stabilit-o la crearea acestuia.

În cazul în care veți dori să vă înscrieți și la alte cursuri, veți putea face acest lucru direct din contul dumneavoastră de utilizator. În cazul în care contul de utilizator este utilizat de un copil vârsta sub 18 ani, înscrierea la un nou curs nu va putea fi efectuată decât de reprezentantul său legal (părinte sau tutore).

Contul de utilizator este nominal și nu poate fi transmis altor persoane. Astfel, este interzisă transmiterea datelor de autentificare în contul de utilizator altor persoane cu excepția titularului contului. Singura excepție admisă este cea a situațiilor în care titularul contului de utilizator este reprezentantul legal (părinte sau tutore) al copilului cu vârsta sub 18 ani, care, după crearea contului de utilizator pe Platformă, permite accesul copilului său la cursurile la care s-a înscris.

 • 6.3. Accesul pe Platformă

Contul de utilizator și existența unui abonament activ vă conferă accesul la toate materialele disponibile în cursul la care v-ați înscris.

Fiecare curs este accesibil în baza unui abonament lunar. Abonamentele de acces sunt lunare, ceea ce înseamnă că atâta timp cât veți plăti prețul lunar veți avea acces la toate materialele disponibile în cursul la care v-ați înscris.

Vă rugăm să aveți în vedere că prețul plătit pentru accesul la curs este plătit exclusiv pentru accesul la conținutul digital al cursului respectiv și nu reprezintă un preț de cumpărare a materialelor disponibile în cadrul cursului. Prin urmare, odată cu încetarea plăților, vi se va restricționa accesul la cursul la care v-ați înscris și nu veți mai avea acces la niciun material publicat în acesta. În cazul în care doriți să reluați accesul la curs și, implicit, la materialele disponibile în acesta, va trebui să reluați plata abonamentului lunar.

 • 6.4. Imposibilitatea accesului la contul de utilizator sau la cursuri

Există posibilitatea ca, din diverse motive, în anumite momente să nu puteți accesa fie cursul la are v-ați înscris, fie Platforma în întregime. Noi nu ne putem asuma funcționalitatea continuă a Platformei, dat fiind faptul că se pot întâmpla foarte multe evenimente care pot afecta disponibilitatea acesteia.

De asemenea, pot exista perioade de întreținere a Platformei sau de actualizare a funcționalităților acesteia, pentru a ne asigura că veți beneficia mereu de cea mai bună experiență de utilizare. Astfel de perioade de întreținere pot duce la indisponibilizarea totală sau parțială a Platformei pentru o perioadă mai mică sau mai mare de timp.

Facem tot posibilul pentru a asigura funcționarea continuă a Platformei, însă nu putem garanta acest lucru. Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a menține Platforma accesibilă aproape tot timpul anului, însă dumneavoastră sunteți de acord că pot exista una sau mai multe zile în cursul unui an în care Platforma nu va fi accesibilă din diverse motive și nu veți emite nicio pretenție în legătură cu aceste situații.

Disponibilitatea Platformei s-ar putea să mai aibă de suferit și în situațiile în care efectuăm operațiuni de mentenanță sau de îmbunătățire a acesteia. Vom face tot posibilul ca aceste operațiuni să se desfășoare fără a vă afecta dumneavoastră accesul la Platformă, însă pot exista situații în care accesul și facilitățile Platformei s-ar putea să fie parțial sau total restricționate de astfel de operațiuni. Astfel de operațiuni pot apărea inopinat, fără a avea posibilitatea să vă contactăm în prealabil în acest sens, ori în cazul în care astfel de operațiuni vor fi planificate și vor necesita o perioadă mai mare de timp, vă vom anunța cu un termen rezonabil înainte despre perioada de timp în care Platforma va fi indisponibilă.

 • 6.5. Suspendarea accesului la cont sau la cursul la care v-ați înscris

În ceea de privește accesul la cursul la care v-ați înscris, acesta poate fi restricționat sau suspendat în cazul în care abonamentul lunar nu este plătit la scadență. Acesta este un proces automat și, în conformitate cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a contesta sau a ne contacta cu privire la orice situație în care vă simțit prejudiciat de o astfel de decizie automată.

În ceea ce privește contul dumneavoastră de utilizator, accesul dumneavoastră la contul de utilizator va putea fi suspendat din unul sau mai multe dintre următoarele motive:

 • Contul este folosit pentru activități frauduloase;
 • Contul este folosit de o altă persoană decât titularul sau copilul minor al acestuia;
 • Sunt încălcate prevederile prezentelor Termeni și Condiții;
 • Au fost încălcate Regulile de utilizare a Platformei;
 • Descoperim că titularul contului este un copil cu vârsta sub 18 ani care a creat contul singur, fără ca acesta să fie creat de reprezentantul său legal (părinte sau tutore);
 • Descoperim că înscrierea la curs s-a făcut direct de copilul cu vârsta sub 18 ani;
 • Alte motive care cer suspendarea accesului la cont.

În cazul în care accesul la contul dumneavoastră este suspendat, la cererea dumneavoastră putem demara o investigație pentru a identifica care sunt motivele ce au determinat suspendarea și, în cazul în care motivele ce au dispus suspendarea nu mai subzistă, accesul la contul dumneavoastră poate fi redat.

În cazul în care suspendarea accesului la contul dumneavoastră de utilizator intervine în timpul unei perioade pentru care ați plătit accesul la un curs, vă vom restitui sumele de bani proporționale cu perioada pentru care nu ați mai beneficiat de accesul la curs.

 • 6.6. Întreruperea abonamentului și închiderea contului de către dumneavoastră

Veți putea oricând să solicitați anularea unui abonament achiziționat pentru accesul la cursurile la care v-ați înscris. Puteți face acest lucru direct din contul dumneavoastră de utilizator. Prin anularea abonamentului acesta nu se va mai prelungi de la data scadenței următoare. Până la acel moment veți avea în continuare acces la cursul dumneavoastră.

După dezabonare veți putea oricând să vă reabonați la orice curs doriți, în condițiile existente la acel moment.

Veți putea oricând să vă închideți și să vă ștergeți contul de utilizator pe Platformă. Acest lucru poate fi făcut prin a ne trimite un e-mail cu această solicitare. Prin ștergerea contului dumneavoastră de utilizator veți înceta orice raporturi contractuale cu noi, denunțând și contractul dintre noi, adică acești Termeni și Condiții.

În cazul în care dețineți un abonament activ și solicitați ștergerea contului dumneavoastră de utilizator, denunțarea Termenilor și Condițiilor, respectiv închiderea contului dumneavoastră de utilizator, va intra în vigoare la data imediat următoare prevăzută pentru plata abonamentului. Astfel, până la acea data, veți continua să aveți acces la contul dumneavoastră de utilizator și la cursul la care v-ați înscris.

În cazul în care nu dețineți un abonament activ și solicitați ștergerea contului dumneavoastră de utilizator, denunțarea Termenilor și Condițiilor, respectiv ștergerea se va realiza într-un termen de maximum 30 zile de la solicitarea dumneavoastră.

 • 6.7. Întreruperea abonamentului și închiderea contului dumneavoastră de către noi

Noi vom putea întrerupe un abonament al dumneavoastră aflat în curs de derulare în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 1. Cursul la care v-ați înscris va fi retras de pe Platformă, în conformitate cu prevederile clauzei 5.2 de mai sus;
 2. V-a fost suspendat accesul la contul dumneavoastră de utilizator, motiv pentru care se va întrerupe și abonamentul dumneavoastră pentru cursul la care v-ați înscris;
 3. Fără o justificare, cu un preaviz egal cu perioada de timp rămasă până la următoarea dată de prelungire a abonamentului.

Noi vom putea să vă închidem contul de utilizator în una sau mai multe dintre situațiile următoare:

 1. Plata abonamentului nu a putut fi procesată de 5 ori consecutiv;
 2. Contul dumneavoastră este folosit în scopuri frauduloase sau ilicite;
 3. Contul a fost creat de către un copil cu vârsta sub 18 ani;
 4. Au fost încălcate regulile de participare la cursuri;
 5. Au fost aduse prejudicii Platformei, Societății, afiliaților și colaboratorilor Societății ori celorlalți utilizatori ai Platformei;
 6. Au fost încălcați Termenii și Condițiile sau alte documente contractuale, inclusiv de copiii cu vârsta sub 18 ani care utilizează Platforma cu încuviințarea reprezentantului legal (părinte sau tutore) care a creat contul de utilizator;
 7. Fără o justificare, cu un preaviz egal cu perioada de timp rămasă până la următoarea dată la care vi s-ar fi prelungit abonamentul;
 8. În cazul în care nu sunteți înscris la un curs și nu dețineți niciun abonament activ pentru un curs pentru o perioadă de 30 de zile consecutive;
 9. Alte motive care justifică închiderea contului dumneavoastră de utilizator.

Pentru motivul prevăzut la punctul a), închiderea contului dumneavoastră de utilizator se va face într-un termen maxim de o lună de la ultima încercare eșuată de a procesa plata. Vă vom notifica prin e-mail decizia de închidere a contului în termen de o săptămână de la ultimul eșec de procesare a plății.

Pentru motivele prevăzute la literele b)-f), închiderea contului dumneavoastră de utilizator și, implicit, încetarea prin reziliere a contractului dintre noi, poate fi declarată de noi de îndată, fără nicio notificare sau altă procedură prealabilă și fără intervenția niciunei instanțe de judecată.

Pentru motivul prevăzut la litera g), noi vom putea denunța contractul încheiat cu dumneavoastră, ce va avea ca efect închiderea contului dumneavoastră de utilizator și neprelungirea abonamentului, printr-o notificare transmisă prin e-mail, cu un termen de preaviz egal cu perioada de timp rămasă până la scadența următoare de plată a abonamentului, de la acea dată încetând raporturile contractuale și închizându-se contul dumneavoastră de utilizator.

Pentru motivul de la litera h), noi vom putea închide contul dumneavoastră de utilizator și, implicit, înceta prezentele Termeni și Condiții dacă nu vă înscrieți la niciun curs și nu dețineți un abonament activ pentru o perioadă de 30 de zile consecutive. O astfel de închidere a contului intervine prin simpla împlinire a termenului de 30 de zile și nu necesită niciun preaviz sau notificare prealabilă din partea noastră, ori altă procedură prealabilă.

Pentru motivul prevăzut la litera i), închiderea contului dumneavoastră de utilizator se va face în termen de o lună de la data la care a apărut motivul care justifică închiderea contului.

 1. Prețuri, facturare și plată
  • Informații despre prețul cursurilor

Cursurile sunt accesibile în baza plății unui abonament lunar. Fiecare curs este accesibil în baza unui abonament propriu, ceea ce înseamnă că plata unui abonament pentru un curs vă oferă accesul doar la acel curs. Pentru a accesa alt curs, va fi necesar să plătiți un alt abonament.

Prețurile abonamentelor pentru cursuri pot diferi și sunt afișate în pagina fiecărui curs.

Prețurile practicate în cazul cursurilor sunt sub formă de abonament lunar ce vă permite accesul la toate materialele publicate în cadrul acelui curs, precum și, după caz, la webinare. Pe pagina fiecărui curs în parte va fi afișat prețul abonamentului lunar, care vă permite accesul pentru o lună de zile la conținutul cursului.

Abonamentele pentru accesul la cursuri sunt cu plată recurentă, reînnoindu-se automat în fiecare lună, contul dumneavoastră bancar fiind debitat automat la data scadenței plății.

Prețurile afișate sunt prețurile de acces la cursul la care doriți să vă înscrieți și nu reprezintă prețul de cumpărare a cursului. Astfel, prin plata prețului veți dobândi acces la toate materialele conținute de cursul respectiv, precum și, după caz, la webinarele organizate în cadrul cursului respectiv.

 • 7.1. Plata prețului și modalitățile de plată

Prețurile sunt stipulate pentru o lună de zile de acces la cursul pe care l-ați ales. Plata prețului este recurentă, adică se va face automat în fiecare lună de acces la cursul la care v-ați înscris, contul dumneavoastră bancar fiind debitat automat la data scadenței plății.

În ceea ce privește datele de scadență pentru plata abonamentului, acestea se vor determina în modul următor: Prima dată a scadenței, adică prima dată la care va fi debitat contul dumneavoastră bancar va fi în cea de-a 15-a zi de acces la curs, după expirarea perioadei de gratuitate. Ulterior, următoarea dată a scadenței va fi la interval de o lună, contul bancar al dumneavoastră debitându-se lună de lună, până la încetarea abonamentului. În cazul în care la o dată a scadenței plata eșuează (din diverse motive, de exemplu nu sunt bani suficienți în contul dumneavoastră bancar, a apărut o eroare în procesarea plății etc.), procesatorul de plăți va reîncerca plata de încă 4 ori, la intervale diferite de timp. Dacă, între timp, plata se va realiza cu succes, termenul de o lună pentru următoarea dată de scadență se va calcula de la momentul la care s-a reușit plata cu succes.

Veți putea întrerupe oricând plata abonamentului direct din contul dumneavoastră de utilizator.

În ceea ce privește modalitățile de plată, la momentul actual acceptăm doar plata cu cardul.

 • 7.2. Accesul gratuit și reduceri

Fiecare curs de pe Platformă beneficiază de o perioadă de gratuitate de 14 zile, în care aveți acces deplin la tot conținutul disponibil în cadrul cursului și la tot conținutul care se va publica în acea perioadă. Până în a 14-a zi, inclusiv, în cazul în care nu sunteți mulțumit de conținutul cursurilor, aveți libertatea gratuită, necondiționată și fără nicio penalitate de a solicita anularea abonamentului, ceea ce va face ca plata acestuia să nu se mai realizeze și să înceteze accesul dumneavoastră la cursul respectiv. În cazul în care pe parcursul celor 14 zile nu manifestați intenția de anulare a abonamentului, în a 15-a va fi procesată plata aferentă primei luni de abonament. Ulterior, la intervale de o lună, vi se va debita din contul dumneavoastră bancar suma de bani aferentă prețului lunar de acces la cursul la care v-ați înscris.

De asemenea, anumite cursuri vor putea beneficia de campanii de reduceri care vor putea fi anunțate pe Platformă, pe paginile noaste de social media sau prin intermediul newsletter-ului. Termenii și condițiile campaniilor respective vor fi comunicate odată cu anunțul campaniei.

 • 7.3. Modificarea prețurilor

Prețurile de acces la cursuri pot suferi modificări în timp. În cazul în care aveți un abonament activ al cărui preț urmează să sufere modificări, vă vom aduce la cunoștință aceste modificări prin mijloacele de comunicare stabilite conform prezentelor Termeni și Condiții, cu cel puțin o lună înainte de intrarea noilor prețuri în vigoare. În cazul în care nu veți fi de acord cu noile prețuri aplicabile cursului la care sunteți înscris, aveți posibilitatea de a vă dezabona de la cursul respectiv, abonamentul dumneavoastră încetând la data imediat următoare pentru plata acestuia, nesuportând, astfel, nicio majorare a prețului.

 • 7.4. Facturare

Pentru fiecare plată efectuată către noi, veți primi pe adresa de e-mail comunicată la crearea contului de utilizator factura pentru plata respectivă.

Factura se va emite după procesarea fiecărei plăți.

 • 7.5. Verificarea paginilor de plată

Aveți obligația de a verifica, întotdeauna, autenticitatea paginilor în care vă introduceți datele bancare pentru a face plățile. Nu suntem răspunzători pentru situațiile de fraude informatice sau de phishing în care ne-ar fi clonată Platforma de către infractori pentru a vă induce în eroare.

 1. Regulile de utilizare a Platformei

Utilizarea Platformei este supusă unor reguli pe care dumneavoastră și copiii dumneavoastră cu vârsta sub 18 ani trebuie să le respectați. Nerespectarea uneia sau mai multora dintre aceste reguli ne va îndreptăți pe noi, în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, punere în întârziere sau intervenția oricărei instanțe de judecată, să suspendăm accesul dumneavoastră la contul de utilizator sau să vă închidem contul de utilizator.

Atunci când utilizați Platforma, aveți următoarele obligații:

 1. Să utilizați contul de utilizator doar în scopul de a vă înscrie și participa la cursuri;
 2. În cazul în care persoana care va participa la cursuri va fi un copil cu vârsta sub 18 ani, contul de utilizator va trebui creat doar de către reprezentantul legal al acestuia (părinte sau tutore);
 3. Înscrierea la un nou curs, dezabonarea sau reabonarea se vor face doar de către titularul contului de utilizator;
 4. Toate comunicările se vor purta doar cu titularul contului de utilizator;
 5. Să nu descărcați, înregistrați, copiați, distribuiți, replicați, comercializați sau orice altă formă de copiere, distribuție sau însușire a conținutului digital disponibil pe Platformă, inclusiv a webinarelor înregistrate, publicate pe Platformă;
 6. Să aveți o conduită politicoasă în timpul webinarelor;
 7. Să nu adresați injurii ori jigniri altor utilizatori sau instructorilor în timpul webinarelor, atât atunci când luați cuvântul, cât și pe chat;
 8. Atunci când utilizați chatul în timpul webinarului să nu transmiteți mesaje injurioase, discriminatorii, xenofobe, rasiste, politice, obscene, cu tentă sexuală ori alte mesaje care ar denatura scopul chatului de a adresa întrebări referitoare la lecția predată;
 9. Să nu utilizați contul sau Platforma în alte scopuri decât cele pentru care au fost create;
 10. Să nu transmiteți niciunei alte persoane datele de autentificare ale contului de utilizator ori să permiteți altei persoane accesul la contul de utilizator, cu excepția situațiilor copiilor cu vârsta sub 18 ani, cărora li se va permite accesul la contul de utilizator de către reprezentantul legal (părinte sau tutore), titular al contului de utilizator;
 11. Să nu întreprindeți niciun fel de acțiuni care ar putea afecta funcționalitatea Platformei, disponibilitatea acesteia sau conturile altor utilizatori.
 1. Dreptul de retragere și politica de rambursare

Vă rugăm să aveți în vedere că Platforma pune la dispoziția dumneavoastră conținut digital, care nu este livrat pe un suport material, la care aveți acces în baza plății abonamentului. Astfel, pentru fiecare curs la care vă înscrieți: (i) înțelegeți și vă dați expres acordul că accesul la acesta va avea loc imediat ce v-ați înscris la acesta, ceea ce înseamnă că executarea contractului ar începe în perioada dreptului de retragere; (ii) având în vedere cele de mai sus, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții confirmați că ați luat la cunoștință despre faptul că vă pierdeți dreptul de retragere prevăzut în O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cu toate acestea, toate cursurile noastre beneficiază de o perioadă de acces gratuit de 14 zile de la momentul înscrierii la curs, perioadă în care nu veți plăti absolut nimic pentru a beneficia de tot conținutul disponibil în cursul respectiv. În cazul în care pe parcursul celor 14 zile nu sunteți mulțumit de cursuri sau de Platformă, aveți dreptul să solicitați expres, gratuit și fără nicio penalitate să nu vi se proceseze plata pentru cursul respectiv, prin anularea abonamentului, retrăgându-vă, astfel, de la acel curs. Dacă până în a 14-a zi, inclusiv, de la înscrierea la curs, nu vă exercitați opțiunea de neprelungire a abonamentului, în a 15-a zi noi vom începe procesarea lunară a plăților, acestea nefiind supuse restituirii. De la momentul la care vi se va procesa prima plată pentru accesul la curs, dumneavoastră vă dați acordul expres că plătiți suma de bani și că nu vi se vor mai restitui sumele de bani plătite.

În cazuri excepționale și în funcție de politica noastră comercială, chiar dacă ați depășit termenul de 14 zile și ați omis să solicitați neprelungirea abonamentului, ne puteți contacta pentru a decide, la libera noastră apreciere și discreție, dacă vă putem rambursa, total sau parțial, anumite sume de bani. Vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este doar o posibilitate, restituirea făcându-se doar la discreția noastră, nereprezentând un drept pentru dumneavoastră.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a putea avea acces la Platformă și pentru ca noi să vă putem oferi cele mai bune servicii, va trebui să ne furnizați o serie de date cu caracter personal pe care noi le vom prelucra. Prin urmare, înainte de a vă crea contul de utilizator, vă rugăm să citiți Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru a vă putea crea contul și a avea acces la Platformă, va trebui să acceptați prezentele Termeni și Condiții și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Proprietate intelectuală

Marca Master Training, logo-ul Master Training, precum și siglele, emblemele și reprezentările grafice conținând denumirea sau reprezentarea grafică Master Training sunt proprietatea intelectuală a Societății și sunt protejate, conform legii. Orice utilizare, copiere, replicare, utilizare, întrebuințare, asociere ori alte operațiuni în care este folosită denumirea Master Training, sigla, logoul sau marca, fără autorizarea Societății, sau prin care se creează confuzie cu privire la acestea, vor fi de îndată sesizate autorităților competente.

Platforma este în administrarea Societății și orice replicare, copiere, utilizare, comercializare sau exploatare a acesteia, în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentele Termeni și Condiții, fără acordul Societății, va fi dedusă autorităților competente, conform legii. De asemenea, conținutul și codul sursă al Platformei sunt proprietatea Societății.

 1. Newsletter

În cazul în care doriți, vă veți putea abona la newsletter-ul nostru, pentru a primi constant informări privind campaniile noastre comerciale, produsele și serviciile noastre sau pentru a vă informa cu privire la reduceri.

Vă puteți abona oricând la newsletter-ul nostru prin intermediul Platformei. Vă aducem la cunoștință că abonarea la newsletter se face doar cu consimțământul dumneavoastră și doar dacă aveți cel puțin vârsta de 16 ani. În cazul în care aveți mai puțin de 16 ani, abonarea la newsletter poate fi făcută doar de un reprezentant legal al dumneavoastră (părinte sau tutore). Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru primirea comunicărilor comerciale prin dezabonarea de la newsletter.

Pentru mai multe detalii privind consimțământul pentru a primi informări comerciale, vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Limitarea răspunderii

Platforma, ca orice alt website, poate suferi anumite întreruperi în funcționare ori poate fi ținta atacurilor cibernetice.

Facem tot posibilul să asigurăm disponibilitatea continuă a Platformei și a cursurilor, însă nu putem garanta permanența acestora.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile în care Platforma nu este disponibilă din următoarele cauze, dar fără a se limita la acestea:

 • Din cauza unor probleme ale serverelor care găzduiesc Platforma sau bazele de date ale acesteia;
 • Din cauza atacurilor cibernetice;
 • Din cauza unor probleme de natura software ce afectează disponibilitatea Platformei;
 • In situații ce reprezintă caz fortuit sau forță majora.

Nu ne asumăm răspunderea decât pentru prejudiciile cauzate din intenție sau din culpă gravă, fiind exonerați de răspundere pentru prejudiciile cauzate cu altă vinovăție.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun prejudiciu suferit de dumneavoastră sau de oricare altă persoana în cazul folosirii Platformei, atunci când aceste prejudicii nu sunt cauzate de Societate.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele prejudicii pe care vi le-ar putea provoca colaboratorii noștri și nu garantăm, în niciun fel, calitatea și cantitatea conținutului digital furnizat de aceștia ori obținerea de rezultate ca urmare a participării la cursurile acestora. În cazul în care considerați că vi s-a adus un prejudiciu, direct sau indirect, de către unul dintre instructorii unui curs la care v-ați înscris pe Platformă, vă rugăm să ne comunicați acest lucru prin unul dintre mijloacele de comunicare prevăzute în prezentele Termeni și Condiții. În cazul în care instructorul față de care ne-ați semnalat prejudiciul este un colaborator al Societății, atunci vă vom comunica datele de contact ale acestuia, urmând ca dumneavoastră să vă adresați direct acestuia cu orice pretenții ați avea.

Nu ne asumăm răspunderea pentru prejudiciile pe care le-ați putea suferi din cauza unor atacuri cibernetice asupra Platformei. Noi luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea Platformei, însă mijloacele de atacuri, fraude și înșelăciuni cibernetice se diversifică pe zi ce trece, astfel încât nu putem garanta că un astfel de atac asupra Platformei nu v-ar cauza prejudicii. Pe cale de consecință sunteți pe deplin răspunzător de securitatea și integritatea dispozitivelor cu care accesați Platforma, iar în cazul în care sesizați orice neregulă în utilizarea Platformei, vă rugăm să părăsiți de îndată Platforma și să ne sesizați problema prin unul dintre mijloacele de comunicare indicat mai jos.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile de fraudă bancară sau de phishing. Vă rugăm să aveți foarte mare atenție atunci când introduceți orice date cu caracter personal sau bancare pe Platformă și să vă asigurați în orice moment de autenticitatea paginii în care vă introduceți datele. Dată fiind diversificarea metodelor de fraudă informatică, există situații în care atacatorii cibernetici clonează în integralitate paginile web pentru a vă induce în eroare astfel încât dumneavoastră să introduceți date cu caracter personal sau date bancare în pagini care seamănă cu cele reale, însă sunt administrate de criminalii cibernetici. Astfel, aveți obligația de a verifica cu atenție ca paginile pe care le accesați să fie cele autentice, noi neasumându-ne răspunderea în aceste cazuri.

De asemenea, atunci când introduceți datele bancare pentru a efectua plățile pe Platformă, vă rugăm să verificați autenticitatea paginii și formularului de plată și să nu introduceți nicio dată de plată în cazul în care sesizați orice neregulă în formularul sau în pagina respectivă. În cazul în care sunteți victimă într-o astfel de fraudă privind plata, noi suntem exonerați de orice răspundere, iar dumneavoastră aveți obligația să vă adresați prestatorului de servicii de plată sau băncii dumneavoastră pentru a beneficia de îndrumare în conformitate cu legislația bancară, ori autorităților competente.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile în care conturile de utilizator pe Platformă sunt create de copiii cu vârstă sub 18 ani. Este în responsabilitatea reprezentanților legali (părinți sau tutori) ai copiilor cu vârsta sub 18 ani să supravegheze activitatea acestora, iar în cazul utilizării Platformei, după cum am precizat și mai sus, contul de utilizator poate fi creat doar de o persoana majoră, iar în cazul în care contul de utilizator va fi folosit de copiii cu vârsta sub 18 ani, contul de utilizator poate fi creat doar de reprezentantul legal al copilului (părinte sau tutore), iar accesul la contul de utilizator și la cursuri se va face doar cu acordul și sub supravegherea reprezentantului legal (părinte sau tutore). De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru modul în care copiii cu vârsta sub 18 ani folosesc conturile de utilizator, reprezentanții legali ai acestora (părinți sau tutori) fiind pe deplin responsabili pentru faptele copiilor cu vârsta sub 18 ani, ori pentru nerespectarea de către aceștia a prezentelor Termeni și Condiții ori a altor documente contractuale.

Nu ne asumăm răspunderea pentru rezultatele obținute de participanții la cursuri ca urmare a punerii în practică a noțiunilor învățate la cursuri. Cursurile de pe Platformă nu sunt cursuri oficiale sau acreditate și nu garantează reușita niciunui examen ori însușirea calitativă sau cantitativă a unor noțiuni teoretice sau practice. Procesul de învățare și de însușire a unor noțiuni este un proces subiectiv ce nu poate fi garantat de nimeni. De asemenea, ne delimităm de orice situație ipotetică în care un colaborator al nostru v-ar promite sau garanta obținerea de rezultate ca urmare a participării la cursul acestuia.

Nu ne asumăm răspunderea pentru e-mail-urile pe care le primiți de la alte entități care pretind că sunt sau reprezintă Platforma, Societatea sau alte elemente asociate acestora. Aveți obligația de a verifica întotdeauna veridicitatea oricăror e-mail-uri pe care le primiți și care pretind că sunt de la noi și aveți obligația să verificați autenticitatea acestora înainte de a răspunde.

Elementele de publicitate, sloganurile, mărcile, sintagmele ori altele asemenea utilizate de Societate în promovarea Platformei nu reprezintă promisiuni sau realizări ori garanții în privind noțiunilor învățate.

Pentru accesul la webinare vom utiliza serviciile unor platforme terțe ce oferă posibilitatea organizării prezentărilor online live. Accesul la aceste webinare se va face prin link-ul publicat pe Platformă, conform prevederilor de mai sus. Există situații în care platformele terțe pentru organizarea webinarelor nu funcționează ori nu funcționează în mod corespunzător, ceea ce va conduce la imposibilitatea organizării webinarului. Astfel, nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile în care webinarele nu pot fi organizate din cauza disfuncționalităților platformelor terțe. De asemenea nu ne asumăm răspunderea pentru nepublicarea pe Platformă a webinarelor înregistrate. În aceste situații, nu ne asumăm obligația de a organiza alt webinar în locul celui care nu a mai putut avea loc sau care nu a mai putut fi publicat pe Platformă.

Nu ne asumăm răspunderea pentru niciun prejudiciu cauzat de orice entitate sau platformă web terță cu care lucrăm pentru a vă pune la dispoziție conținutul digital de pe Platformă. În cazul în care o astfel de entitate sau platformă vă creează prejudicii, vă veți îndrepta direct împotriva acesteia.

Nu ne asumăm nicio obligație cu privire la tipul, cantitatea, calitatea sau frecvența conținutului digital pe care îl publicăm noi sau colaboratorii noștri în cadrul cursurilor. După cum am precizat mai sus, plin plata abonamentului dobândiți doar un drept de acces la conținutul digital existent în cadrul cursului, iar orice conținut viitor ce se va publica în cadrul cursurilor rămâne la libera discreție a noastră sau a colaboratorului care susține cursul. De asemenea, ne rezervăm dreptul, oricând, de a modifica sau șterge conținutul digital existent pe Platformă, inclusiv în cazul cursurilor susținute de colaboratori.

 1. Forța majoră și cazul fortuit

Răspunderea noastră pentru orice prejudiciu este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.

Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

 1. Comunicări

Vă vom putea transmite pe adresa de e-mail și pe numărul de telefon declarate la crearea contului de utilizator informări cu privire la contul dumneavoastră, plățile efectuate, suspendarea contului de utilizator, închiderea contului de utilizator, modificările de prețuri, modificarea Termenilor și Condițiilor, a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal și alte aspecte importante cu privire la contul dumneavoastră de utilizator, relația noastră contractuală și Platformă.

Vă rugăm să aveți grija și să verificați fiecare e-mail și sms primit care pretinde a fi de la noi. Verificați întotdeauna ca adresele de e-mail și numerele de telefon de pe care primiți comunicări de la noi să fie cele de pe care am mai comunicat cu dumneavoastră ori cele afișate pe Platformă. În cazul în care sesizați orice neregulă în oricare dintre modalitățile de comunicare care pretind a fi de la noi, fiind atenți la orice detalii precum o literă diferită, neregularități în formulare etc. vă rugăm să nu răspundeți și să ne contactați, de îndată, la unul dinte mijloacele de comunicare publicate pe Platformă pentru a confirma veridicitatea comunicării respective.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că noi nu vă vom solicita niciodată, prin nicio modalitate, să ne comunicați datele dumneavoastră bancare, datele cardului, informații bancare și altele asemenea. Singurul moment în care vă sunt solicitate astfel de date este la momentul înscrierii la curs, însă, datele dumneavoastră bancare sunt comunicate direct prestatorului de servicii de plată care prestează serviciile de plată, entitate care vă procesează datele bancare în conformitate cu legislația bancară. Prin urmare noi nu vă vom solicita niciodată datele bancare, iar singurul context asociat cu Platforma în care veți introduce astfel de date fiind pagina de plată a cursului, în care nu noi colectăm acele date, ci dumneavoastră le comunicați direct prestatorului de servicii de plată.

Dumneavoastră ne veți putea contacta oricând, la unul dintre mijloacele de contact afișate pe Platformă, ori la următoarele date: GHEȚU WORK S.R.L., adresa: București, Sectorul 4, Str. SG. Condurache Gheorghe, Nr. 43, nr. de telefon 0728.446.422, adresa de e-mail: ghetu.david@gmail.com, cu privire la orice aspect. Programul nostru de lucru cu publicul este de Luni până Vineri, în intervalul orar 08:00 – 18:00.

De asemenea, în cazul în care sesizați orice neregulă cu privire la conținutul digital disponibil pe Platformă, la funcționalitatea acesteia ori a contului de utilizator, precum și în cazul în care întâmpinați orice problemă legată de participarea la un curs, indiferent că este oferit de noi sau de un colaborator, vă rugăm să ne comunicați aceste aspecte la datele de contact indicate anterior.

 1. Versiuni contractuale și modificarea Termenilor și Condițiilor

Prezentele Termeni și Condiții pot suferi modificări din timp în timp. Orice modificare a prezentelor Termeni și Condiții, sau a altor documente contractuale, vi se va comunica cu cel puțin o lună înainte de data intrării lor în vigoare. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările, aveți libertatea de a solicita, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, încetarea abonamentului în curs sau închiderea contului de utilizator. La împlinirea termenului de o lună de la notificarea modificărilor, continuarea utilizării Platformei reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la noile condiții, care vă vor deveni opozabile.

Dispozițiile de mai sus se aplică și Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal sau altor documente contractuale care intervin în relația cu dumneavoastră.

Noile versiuni ale documentelor contractuale vor fi publicate pe Platformă.

 1. Cesiunea contractului

În activitatea comercială pot interveni diferite transferuri de business, fie că vorbim de transmiterea fondului de comerț, de vânzarea business-ului, fuziuni, achiziții, diviziuni sau alte forme de cesiuni de contract. În oricare astfel de situație, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții declarați că sunteți de acord și vă dați anticipat consimțământul pentru oricare astfel de transfer, cesiune sau novație a contractului dumneavoastră.

În cazul în care un astfel de transfer va interveni, vă vom notifica transferul în termen de o lună de la încheierea acestuia, indicându-vă, dacă va fi cazul, și noua entitate care va administra Platforma.

 1. Soluționarea disputelor

Orice dispută în legătura cu sau cu privire la prezentele Termeni și Condiții, executarea acestora, încetarea acestora ori în legătura cu Platforma, se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, aveți dreptul de a vă adresa autorităților competente și instanțelor de judecată.

 1. ANPC

Aveți oricând dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, la următoarele date de contact: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, adresa de e-mail: cabinet@anpc.ro, telefon: 021.307.67.66, telefonul consumatorilor: 021/9551, website: https://anpc.ro/ (datele de contact au fost preluate astfel cum au fost publicate pe pagina de internet https://anpc.ro/articol/575/date-contact, consultată ultima oară la data de 14 martie 2022).

 1. Încetarea contractului

Aveți oricând dreptul de a solicita încetarea prezentului contract și închiderea contului de utilizator de pe Platformă. În acest sens, a se vedea modalitățile de încetare a abonamentului și de închidere a contului de utilizator, indicate în secțiunile de mai sus. Încetarea abonamentului pentru un curs reprezintă dreptul dumneavoastră de a nu mai participarea la acel curs, iar închiderea contului de utilizator de pe Platformă reprezintă, implicit, încetarea prezentelor Termeni și Condiții. În cazul cursurilor, nu se va putea cere încetarea abonamentului pentru luna în curs, ci doar neprelungirea abonamentului începând cu următoarea dată scadentă de plată a acestuia. (Spre exemplu: dacă v-ați înscris la curs la 1 martie, după cele 14 zile de acces gratuit, respectiv la 15 martie, veți plăti prețul aferent unei luni de acces la cursul respectiv. La 15 aprilie abonamentul se prelungește și vi se debitează automat din cont o nouă sumă de bani pentru luna aprilie, și tot așa. Pe 17 iunie vreți să încetați abonamentul, astfel încât solicitați dezabonarea. În acest caz, abonamentul dumneavoastră va rămâne activ până la data de 15 iulie, ne mai prelungindu-se din acel moment.).

De asemenea, și noi avem dreptul să vă restricționăm accesul la contul de utilizator sau la un curs, ori să vă închidem contul de utilizator, denunțând astfel prezentele Termeni și Condiții, în una dintre modalitățile prevăzute mai sus pentru încetarea abonamentului, suspendarea accesului la contul de utilizator sau închiderea contului de utilizator.

 1. Alte clauze

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentelor Termeni și Condiții este sau devine, din orice motiv, invalidă, ilegală, abuzivă, nulă sau inaplicabilă, respectiva invaliditate, ilegalitate, nulitate sau inaplicabilitate nu va afecta nicio altă prevedere a prezentelor Termeni și Condiții, iar noi vom încerca să substituim respectiva prevedere cu alta validă, legală sau aplicabilă.

Dacă înainte de crearea contului de utilizator și acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, una sau mai multe prevederi din prezentul document vă sunt neclare ori considerați că s-ar impune modificarea acestora, vă rugăm să ne contactați la una dintre modalitățile de contact.